Radosť – kde sa rodí?

17. nov. 2016 | Články

Poradný zbor Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorý tvorili členky generálnej rady, miestne predstavené komunít zo Slovenska a z Ukrajiny a vedúce zariadení sa spoločne stretli 12. – 13. novembra 2016 v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, aby sa spoločne zamýšľali nad mottom jubilejného roka Rehole kazateľov „Poslaní ohlasovať evanjelium“.    S podnetnými myšlienkami zo záverov tohoročnej generálnej kapituly bratov dominikánov v Bologni a s myšlienkami z trilógie listov Sv. Otca Františka zasväteným sa s nimi podelil fr. Bohuslav Jančiar OP.
Kde sa rodí radosť? To bola jedna z otázok, s ktorou sa účastníčky stretnutia konfrontovali. Odpovede na ňu odzrkadľovali ich vlastnú skúsenosť : „Rodí sa v Bohu, v  modlitbe – v našom skutočnom vzťahu s Ježišom.“ „Je darom Ducha Svätého.“ „V dávaní a službe.“ „Rodí sa aj v bolesti.“ „Rodí sa aj vtedy, keď vieme svoj úspech aj úspech iných zdieľať.“ „Keď robíme veci spoločne.“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.