Radosť – kde sa rodí?

17. nov. 2016 | Články

Poradný zbor Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorý tvorili členky generálnej rady, miestne predstavené komunít zo Slovenska a z Ukrajiny a vedúce zariadení sa spoločne stretli 12. – 13. novembra 2016 v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, aby sa spoločne zamýšľali nad mottom jubilejného roka Rehole kazateľov „Poslaní ohlasovať evanjelium“.    S podnetnými myšlienkami zo záverov tohoročnej generálnej kapituly bratov dominikánov v Bologni a s myšlienkami z trilógie listov Sv. Otca Františka zasväteným sa s nimi podelil fr. Bohuslav Jančiar OP.
Kde sa rodí radosť? To bola jedna z otázok, s ktorou sa účastníčky stretnutia konfrontovali. Odpovede na ňu odzrkadľovali ich vlastnú skúsenosť : „Rodí sa v Bohu, v  modlitbe – v našom skutočnom vzťahu s Ježišom.“ „Je darom Ducha Svätého.“ „V dávaní a službe.“ „Rodí sa aj v bolesti.“ „Rodí sa aj vtedy, keď vieme svoj úspech aj úspech iných zdieľať.“ „Keď robíme veci spoločne.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...