Posledné dni XII. generálnej kapituly a jej ukončenie

1. aug. 2014 | Články

GK_p_16Pred vstupom do záverečných prác si sestry dopriali deň oddychu, ktorý strávili v nádhernom prostredí Ľubovnianskeho hradu a skanzenu.
Posledné dni slávenia generálnej kapituly sa niesli v atmosfére definovania cieľov pre tvorbu kongregačného plánu na obdobie rokov 2014-2020. Mimoriadnym okamihom bolo slávnostné schvaľovanie záverečných dokumentov, ktoré sú vyjadrením námahy rozpoznať potreby dnešnej doby a odpovedať na ne v duchu novej evanjelizácie.
Záverečnou sv. omšou, ktorú celebroval provinciál dominikánov br. Reginald Slavkovský OP, sestry ukončili XII. generálnu kapitulu. Do svojich komunít sa rozchádzali so slovami jeho príhovoru: „Keď sa v našom rozhodovaní otvárame Bohu, naša modlitba nie je ani tak pohľadom na Boha, ako skôr otvorenosťou pre milosť, aby sme sa mohli pozerať na svet Božími očami, zhovievavým pohľadom, akým vidí svet Boh.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...