Posledné dni XII. generálnej kapituly a jej ukončenie

GK_p_16Pred vstupom do záverečných prác si sestry dopriali deň oddychu, ktorý strávili v nádhernom prostredí Ľubovnianskeho hradu a skanzenu.
Posledné dni slávenia generálnej kapituly sa niesli v atmosfére definovania cieľov pre tvorbu kongregačného plánu na obdobie rokov 2014-2020. Mimoriadnym okamihom bolo slávnostné schvaľovanie záverečných dokumentov, ktoré sú vyjadrením námahy rozpoznať potreby dnešnej doby a odpovedať na ne v duchu novej evanjelizácie.
Záverečnou sv. omšou, ktorú celebroval provinciál dominikánov br. Reginald Slavkovský OP, sestry ukončili XII. generálnu kapitulu. Do svojich komunít sa rozchádzali so slovami jeho príhovoru: „Keď sa v našom rozhodovaní otvárame Bohu, naša modlitba nie je ani tak pohľadom na Boha, ako skôr otvorenosťou pre milosť, aby sme sa mohli pozerať na svet Božími očami, zhovievavým pohľadom, akým vidí svet Boh.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes