Otvorenie jubilejného roka na Slovensku

Dominikánska rehoľa na Slovensku spoločne otvorila jubilejný rok.

http://

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes