Oslávili 25. výročie od založenia GTA

2. feb. 2016 | Články

Vzdelávanie a výchovu mladých ľudí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského odzrkadľujú slová KRÁSA –PRAVDA – TVORIVOSŤ. Deň slávenia 25. výročia od založenia školy bol zvlášť preniknutý obsahom týchto slov.

28. január 2016 sa začal slávnostnou svätou omšou v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Provinciál dominikánov na Slovensku, fr. Reginald Slavkovský OP, vo svojom príhovore spomenul nadšenie, ktoré vládlo po nežnej revolúcii, keď sestry dominikánky nadviazali na tradíciu svojej charizmy a zriadili katolícke gymnázium. Podľa jeho slov možnosť nášho pôsobenia na kresťanských školách dnes nevyvoláva toľko eufórie, ale výzva doby je ešte naliehavejšia. Homíliu ukončil slovami: „Verím, že GTA nebude žiť iba zo spomienok. Prajem gymnáziu a vám všetkým, aby ste naplno prežívali jeho poslanie vytvárať spoločenstvo viery, ktorého cieľom je šírenie životných hodnôt pre dôstojný život jednotlivcov aj spoločnosti.“

V kultúrnom programe, ktorý sa konal v Historickej radnici, všetkých prítomných svojím talentom potešili mnohí účinkujúci: hudobníci, speváci, účinkujúci v tieňohre a herci z Drama Clubu. Objavili sa aj skryté herecké talenty niektorých učiteľov. Zvlášť veľký aplauz si vyslúžili deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy za svoje tance, spevy a milé blahoželania. Ku gratulácii sa prostredníctvom videonahrávok pridali aj absolventi, rodičia a bývalí zamestnanci. Tiež sr. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená Kongregácie sestier bl. Imeldy, vyjadrila vo svojom príhovore veľkú vďačnosť všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do zveľaďovania školy.

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.