Oslávili 25. výročie od založenia GTA

Vzdelávanie a výchovu mladých ľudí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského odzrkadľujú slová KRÁSA –PRAVDA – TVORIVOSŤ. Deň slávenia 25. výročia od založenia školy bol zvlášť preniknutý obsahom týchto slov.

28. január 2016 sa začal slávnostnou svätou omšou v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Provinciál dominikánov na Slovensku, fr. Reginald Slavkovský OP, vo svojom príhovore spomenul nadšenie, ktoré vládlo po nežnej revolúcii, keď sestry dominikánky nadviazali na tradíciu svojej charizmy a zriadili katolícke gymnázium. Podľa jeho slov možnosť nášho pôsobenia na kresťanských školách dnes nevyvoláva toľko eufórie, ale výzva doby je ešte naliehavejšia. Homíliu ukončil slovami: „Verím, že GTA nebude žiť iba zo spomienok. Prajem gymnáziu a vám všetkým, aby ste naplno prežívali jeho poslanie vytvárať spoločenstvo viery, ktorého cieľom je šírenie životných hodnôt pre dôstojný život jednotlivcov aj spoločnosti.“

V kultúrnom programe, ktorý sa konal v Historickej radnici, všetkých prítomných svojím talentom potešili mnohí účinkujúci: hudobníci, speváci, účinkujúci v tieňohre a herci z Drama Clubu. Objavili sa aj skryté herecké talenty niektorých učiteľov. Zvlášť veľký aplauz si vyslúžili deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy za svoje tance, spevy a milé blahoželania. Ku gratulácii sa prostredníctvom videonahrávok pridali aj absolventi, rodičia a bývalí zamestnanci. Tiež sr. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená Kongregácie sestier bl. Imeldy, vyjadrila vo svojom príhovore veľkú vďačnosť všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do zveľaďovania školy.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes