Odhodlaní hľadať Pravdu

19. okt. 2016 | Články

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej.
Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka v myslení V. E. Frankla, no zamýšľali sa aj nad rôznymi falošnými predstavami o Bohu. Slnečné sobotné popoludnie poskytlo priestor stíšiť sa, byť sám so sebou a prostredníctvom farieb, papiera i nádhernej prírody odhaliť cestu k Pravde. Taktiež aj film Boh pred súdom mohol pomôcť pochopiť rôzne postoje ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívali brutalitu koncentračného tábora. V tichu kaplnky a rozjímaním nad tajomstvom blahoslavenstiev mnohí pocítili  dotyk Božej lásky, dar toho, čo už prežili, no i zmysel žiť pre všetko to, čo v živote ešte len príde. Spoločný víkend bol zakončený kázaním mladých, ktorí ostatným ponúkli to, čo sa ich dotklo, čo ich oslovilo a navzájom sa obohatili o svoje postoje.
Určite nemožno zabudnúť ani na čas spoločných rozhovorov, množstvo smiechu, nečakanú návštevu vysokoškolákov i na všetky nezabudnuteľné momenty, ktoré má každý hlboko zapísané vo svojom srdci.
Za ADOMákov Veronika

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...