Odhodlaní hľadať Pravdu

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej.
Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka v myslení V. E. Frankla, no zamýšľali sa aj nad rôznymi falošnými predstavami o Bohu. Slnečné sobotné popoludnie poskytlo priestor stíšiť sa, byť sám so sebou a prostredníctvom farieb, papiera i nádhernej prírody odhaliť cestu k Pravde. Taktiež aj film Boh pred súdom mohol pomôcť pochopiť rôzne postoje ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívali brutalitu koncentračného tábora. V tichu kaplnky a rozjímaním nad tajomstvom blahoslavenstiev mnohí pocítili  dotyk Božej lásky, dar toho, čo už prežili, no i zmysel žiť pre všetko to, čo v živote ešte len príde. Spoločný víkend bol zakončený kázaním mladých, ktorí ostatným ponúkli to, čo sa ich dotklo, čo ich oslovilo a navzájom sa obohatili o svoje postoje.
Určite nemožno zabudnúť ani na čas spoločných rozhovorov, množstvo smiechu, nečakanú návštevu vysokoškolákov i na všetky nezabudnuteľné momenty, ktoré má každý hlboko zapísané vo svojom srdci.
Za ADOMákov Veronika

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes