Objavovali krásu nevinnosti v Božom stvorení

2. jún. 2015 | Články

Určite nemusím pochybovať o tom, že každému z nás padne dobre nejaká príjemná zmena. Možno pre niektoré z nás, dievčatá z GTA-čka, bolo aj to dôvodom ,,zmeniť vzduch“ a prijať pozvanie sestier z Bačkova stráviť krásny májový víkend v ich komunite.

Niektoré z nás už kláštorný život aspoň trošku okúsili, iné nie, no všetky sme ho vnímali ako veľmi výnimočný a vzácny. Spoločne sme zisťovali, aké neobyčajné môžu byť úplne obyčajné veci. Sestry nás s veľkou radosťou prijali medzi seba a zapojili nás do ich života. Spoločne sme sa modlili, pracovali na záhrade a prehodili medzi sebou aj nejaké to slovko. Na tvárach nám aj napriek únave žiarili úsmevy, ktorých prameňom bola radosť z toho, čo sa nám ponúkalo.

Keďže sa pripravujeme na stretnutie P15 (Národné stretnutie mladých v Poprade), naše stretnutie sme prepojili aj s ďalšou témou – ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI. Spoločne sme krásu nachádzali a obdivovali v prírode, žblnkotajúcom potoku, v kameňoch, pri hraní futbalu či varení, v tej najkrajšej kráse malých detí, no v prvom rade v nás samých. Aj čas adorácie a modlitby nám pomohol k tomu, aby sme si uvedomili, že naša krása je krása Boha, ktorý v nás prebýva.

Za všetky z nás môžem povedať, že čas, tak krásny, plný radosti a výnimočnosti nám veľa dal a sme zaň vďačné najmä sestrám. Verím, že každá z nás tento čas vnímala aj ako priestor pre obohacovanie sa krásou nevinnosti Božieho stvorenstva, ktoré tu je pre nás všetkých.

Veronika a dievčatá z GTA

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.