Objavovali krásu nevinnosti v Božom stvorení

2. jún. 2015 | Články

Určite nemusím pochybovať o tom, že každému z nás padne dobre nejaká príjemná zmena. Možno pre niektoré z nás, dievčatá z GTA-čka, bolo aj to dôvodom ,,zmeniť vzduch“ a prijať pozvanie sestier z Bačkova stráviť krásny májový víkend v ich komunite.

Niektoré z nás už kláštorný život aspoň trošku okúsili, iné nie, no všetky sme ho vnímali ako veľmi výnimočný a vzácny. Spoločne sme zisťovali, aké neobyčajné môžu byť úplne obyčajné veci. Sestry nás s veľkou radosťou prijali medzi seba a zapojili nás do ich života. Spoločne sme sa modlili, pracovali na záhrade a prehodili medzi sebou aj nejaké to slovko. Na tvárach nám aj napriek únave žiarili úsmevy, ktorých prameňom bola radosť z toho, čo sa nám ponúkalo.

Keďže sa pripravujeme na stretnutie P15 (Národné stretnutie mladých v Poprade), naše stretnutie sme prepojili aj s ďalšou témou – ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI. Spoločne sme krásu nachádzali a obdivovali v prírode, žblnkotajúcom potoku, v kameňoch, pri hraní futbalu či varení, v tej najkrajšej kráse malých detí, no v prvom rade v nás samých. Aj čas adorácie a modlitby nám pomohol k tomu, aby sme si uvedomili, že naša krása je krása Boha, ktorý v nás prebýva.

Za všetky z nás môžem povedať, že čas, tak krásny, plný radosti a výnimočnosti nám veľa dal a sme zaň vďačné najmä sestrám. Verím, že každá z nás tento čas vnímala aj ako priestor pre obohacovanie sa krásou nevinnosti Božieho stvorenstva, ktoré tu je pre nás všetkých.

Veronika a dievčatá z GTA

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...