Navždy si Ťa zasnúbim

31. aug. 2015 | Články

Zasnúbenie „navždy“ sr. Sabíny Gondovej OP mohli v poslednú augustovú nedeľu vidieť a počuť jej príbuzní, sestry a bratia vo sv. otcovi Dominikovi a všetci jej blízki. Tiež malí škôlkari boli účastní na slávnostnom zložení doživotných sľubov svojej pani učiteľky.
Farský kostol v Dunajskej Lužnej sa počas obradu stal miestom, kde sa udialo neodvolateľné vydanie sa na cesty kázania a stáleho bytia s Ním. V sprievode modlitieb, povzbudení a piesní v podaní spevokolu, ktorého bola mladá dominikánka súčasťou, sa mohlo prítomným zdať toto doživotné odovzdanie nádherné. Fr. Reginald Slavkovský OP vo svojej homílii pripomenul, že „Boh nás všetkých povoláva k hľadaniu stredu, srdca, kde pokoj modlitby a aktívna práca a služba tvoria jednotu.“ Podľa slov provinciála dominikánov na Slovensku, život prežívaný zo stredu nie je kráčaním k budúcnosti, ktorá by mala byť iba nejakou verziou minulosti. Pretože „Boh nás chce v každej chvíli napĺňať novým životom. Nie senzáciami, ktoré nás otupujú, ale svojou tichou blízkosťou, ktorá nás zvnútra pretvára.“

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...