Navštívil nás „Dominik vo svojich bratoch“

Na prelome mesiacov september a október náš kláštor navštívil „Dominík vo svojich bratoch“. Všetko sa začalo príchodom otca Jaceka OP, ktorý chcel spoznať Zakarpatie, pokračujúc cestou na Kaukaz. Spolu s mladými z Mukačeva objavoval krásu prírody v jesenných impresiách pri vodopáde, kde slúžil sv. omšu a v Schonborskom parku. V ďalších dňoch navštívil laické spoločenstvá v Užhorode a v Mukačeve. Na neho nadviazal otec Matej OP z Maďarska, ktorý prišiel s francúzskou laičkou dominikánkou, Franceskou, ktorá vyše dvadsať rokov pôsobí v Rumunsku. Jej svedectvo, s ktorým sa prišla zdieľať s našimi laikmi, bolo  inšpiráciou pre ich apoštolské poslanie. Navštívil ich aj otec Jakub OP z Ľvova, ktorý je ich promotorom. V piatok mal duchovnu obnovu v Siňaku. V sobotu sme spolu oslávili sv. omšou večnú profesiu, obnovu sľubov a vstup do noviciátu. V  príhovore ich otec  Jakub OP vyzval aby šli ako učeníci z evanjelia a ohlasovali Krista. Po sv. omši sme mali agapé kde sme sa delili o radosť zo seba navzájom. Vyvrcholením bol sviatok Ružencovej panny Márie, ktorý sme oslávili v našej kaplnke s otcom Svoradom OP. Záverom našich návštev bola ružencová duchovná obnova vo Fridišove. Ďakujeme Pánovi za týchto našich bratov a sestry a prosíme ho, aby žehnal Dominikovu rodinu na Ukrajine.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes