Navštívil nás „Dominik vo svojich bratoch“

9. okt. 2015 | Články

Na prelome mesiacov september a október náš kláštor navštívil „Dominík vo svojich bratoch“. Všetko sa začalo príchodom otca Jaceka OP, ktorý chcel spoznať Zakarpatie, pokračujúc cestou na Kaukaz. Spolu s mladými z Mukačeva objavoval krásu prírody v jesenných impresiách pri vodopáde, kde slúžil sv. omšu a v Schonborskom parku. V ďalších dňoch navštívil laické spoločenstvá v Užhorode a v Mukačeve. Na neho nadviazal otec Matej OP z Maďarska, ktorý prišiel s francúzskou laičkou dominikánkou, Franceskou, ktorá vyše dvadsať rokov pôsobí v Rumunsku. Jej svedectvo, s ktorým sa prišla zdieľať s našimi laikmi, bolo  inšpiráciou pre ich apoštolské poslanie. Navštívil ich aj otec Jakub OP z Ľvova, ktorý je ich promotorom. V piatok mal duchovnu obnovu v Siňaku. V sobotu sme spolu oslávili sv. omšou večnú profesiu, obnovu sľubov a vstup do noviciátu. V  príhovore ich otec  Jakub OP vyzval aby šli ako učeníci z evanjelia a ohlasovali Krista. Po sv. omši sme mali agapé kde sme sa delili o radosť zo seba navzájom. Vyvrcholením bol sviatok Ružencovej panny Márie, ktorý sme oslávili v našej kaplnke s otcom Svoradom OP. Záverom našich návštev bola ružencová duchovná obnova vo Fridišove. Ďakujeme Pánovi za týchto našich bratov a sestry a prosíme ho, aby žehnal Dominikovu rodinu na Ukrajine.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...