Navštívil nás „Dominik vo svojich bratoch“

9. okt. 2015 | Články

Na prelome mesiacov september a október náš kláštor navštívil „Dominík vo svojich bratoch“. Všetko sa začalo príchodom otca Jaceka OP, ktorý chcel spoznať Zakarpatie, pokračujúc cestou na Kaukaz. Spolu s mladými z Mukačeva objavoval krásu prírody v jesenných impresiách pri vodopáde, kde slúžil sv. omšu a v Schonborskom parku. V ďalších dňoch navštívil laické spoločenstvá v Užhorode a v Mukačeve. Na neho nadviazal otec Matej OP z Maďarska, ktorý prišiel s francúzskou laičkou dominikánkou, Franceskou, ktorá vyše dvadsať rokov pôsobí v Rumunsku. Jej svedectvo, s ktorým sa prišla zdieľať s našimi laikmi, bolo  inšpiráciou pre ich apoštolské poslanie. Navštívil ich aj otec Jakub OP z Ľvova, ktorý je ich promotorom. V piatok mal duchovnu obnovu v Siňaku. V sobotu sme spolu oslávili sv. omšou večnú profesiu, obnovu sľubov a vstup do noviciátu. V  príhovore ich otec  Jakub OP vyzval aby šli ako učeníci z evanjelia a ohlasovali Krista. Po sv. omši sme mali agapé kde sme sa delili o radosť zo seba navzájom. Vyvrcholením bol sviatok Ružencovej panny Márie, ktorý sme oslávili v našej kaplnke s otcom Svoradom OP. Záverom našich návštev bola ružencová duchovná obnova vo Fridišove. Ďakujeme Pánovi za týchto našich bratov a sestry a prosíme ho, aby žehnal Dominikovu rodinu na Ukrajine.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...