Misijná nedeľa v Dunajskej Lužnej

Dievčatá oblečené do tradičnej kamerunskej Kaby dali tretej októbrovej nedeli zvláštny kolorit. Ponúkali ľuďom vychádzajúcim z farského kostola ružence, ktoré vyrobili sestry dominikánky. Išlo o podujatie, v ktorom farníci z Dunajskej Lužnej mali príležitosť myslieť  na bratov a sestry v ďalekej Afrike a v ťažko skúšanej Ukrajine a  milovať ich konkrétnym gestom solidarity. Túto príležitosť využili s obdivuhodnou štedrosťou.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes