Mať život v hojnosti

19. nov. 2019 | Články

Vydať sa na cestu zasväteného života znamená vydať sa na dobrodružnú cestu vo dvojici „ja a Boh“ s vedomím, že cesta nebude priama. Sú na nej výstupy, zostupy a vyžaduje sa na nej neustále prispôsobovanie sa a vyrovnávanie s realitou života. Odpoveďou človeka na lásku Boha, ktorý si ho zamiloval už od počatia, je jeho vernosť Bohu a otvorenosť pre proces premeny.

Počas formačných dní, ktoré sa uskutočnili v uplynulé novembrové víkendy v Dunajskej Lužnej a v Košiciach, sa sestry dominikánky pod vedením sr. Marty Andraščíkovej SSS zamýšľali práve nad týmito existenčnými otázkami z hľadiska ľudského vývinu a genézy spirituálnej cesty.

O svoje dojmy z tohto podujatia sa podelila jedna z účastníčok týmito slovami:
„Som vďačná za tento mimoriadny čas, keď som sa mohla zastaviť a nanovo precítiť prítomnosť Prvotnej Lásky vo mne, ktorá ma pozvala na cestu premeny a je so mnou verne vo všetkých chvíľach môjho života. Formačný deň bol pre mňa príležitosťou prežiť moment vďačnosti za povolanie a obohatením cez vzájomné zdieľanie sa so sestrami v ich príbehoch na ceste zasvätenia. Cesta pokračuje, nekončí. Tak, ako v piesni, ktorou sa začal formačný deň: „Chcem vyjsť na vysokú horu a byť neustále premieňaná… otvorím oči a nechám sa viesť… každým krokom, nádychom, pohľadom premieňaná…“

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...