„Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som mohol vytrvať v svojom sľube…“

29. aug. 2018 | Články

Slová tejto piesne, ktorú si dobre pamätajú tí skôr narodení, zazneli v poslednú augustovú nedeľu u dominikánok v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej pri príležitosti jubilea 70-tich rokov zasväteného života sr. M. Angeliky Géciovej OP a sr. M. Kláry Lengyelovej OP. Sestry a všetci prítomní ďakovali Pánovi počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval p. Bruno Donoval OP, za udelené milosti, Božiu ochranu a pomoc počas celého doterajšieho putovania jubilujúcich sestier.

„Účasť na Eucharistii, v ktorej sa prijatá láska nestane komunikovanou a odovzdanou láskou, je absolútne zbytočná.“ Aj cez toto tvrdenie vo svojom príhovore vyzval p. Bruno prítomných k zamysleniu nad zmyslom Eucharistie v ich osobnom živote.

Obe sestry, ktoré kedysi v rovnaký deň vstúpili do dominikánskej rodiny, prešli rôzne úseky na ceste nasledovania Krista – či už radostné, ale aj bolestné, zvlášť počas rokov prenasledovania a neistoty.  Posilňované však práve Eucharistickým Kristom kráčali v nádeji ďalej a cez vytrvalú službu druhým odovzdávali lásku, ktorou boli obdarované.

Nech je zvelebený Pán za statočnosť, vernosť a svedectvo lásky v službe týchto sestier!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...