„Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som mohol vytrvať v svojom sľube…“

Slová tejto piesne, ktorú si dobre pamätajú tí skôr narodení, zazneli v poslednú augustovú nedeľu u dominikánok v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej pri príležitosti jubilea 70-tich rokov zasväteného života sr. M. Angeliky Géciovej OP a sr. M. Kláry Lengyelovej OP. Sestry a všetci prítomní ďakovali Pánovi počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval p. Bruno Donoval OP, za udelené milosti, Božiu ochranu a pomoc počas celého doterajšieho putovania jubilujúcich sestier.

„Účasť na Eucharistii, v ktorej sa prijatá láska nestane komunikovanou a odovzdanou láskou, je absolútne zbytočná.“ Aj cez toto tvrdenie vo svojom príhovore vyzval p. Bruno prítomných k zamysleniu nad zmyslom Eucharistie v ich osobnom živote.

Obe sestry, ktoré kedysi v rovnaký deň vstúpili do dominikánskej rodiny, prešli rôzne úseky na ceste nasledovania Krista – či už radostné, ale aj bolestné, zvlášť počas rokov prenasledovania a neistoty.  Posilňované však práve Eucharistickým Kristom kráčali v nádeji ďalej a cez vytrvalú službu druhým odovzdávali lásku, ktorou boli obdarované.

Nech je zvelebený Pán za statočnosť, vernosť a svedectvo lásky v službe týchto sestier!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes