Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV prvom rade patrí vďaka otcovi Svoradovi, ktorý vytrvalou snahou vybavil, že môžeme prevádzať katechézu detí nielen na farskej úrovni ale aj v škôlkach a na zákl. školách. Vyučujeme náboženstvo v Mukačeve, Koľčine, Žborivciach, Klenovci, vo Viznici a v Obave. Účasť detí na hodinách je pomerne veľká.

Peknou tradíciou je, že na záver školského roka usporiadavame na fare vo Fridišove pre deti biblickú súťaž, aby si mohli zmerať svoje vedomosti z poznania Božieho Slova. Tento rok sme mali už 10. ročník. Pre deti 5. ročníka, ktorí preberajú na hodinách náboženstva Starý zákon, bola súťaž zo SZ a pre 6. ročník z Nového zákona.

Súťažiaci sa snažili čo najlepšie pripraviť. Súťaže sa zúčastnili  žiaci z Fridišova, Klenovca, Koľčina i Obavy. V súťaži zo SZ bolo 8 skupín v dvojčlenných družstvách a z Nového zákona 9 skupín. Všetkých súťažiacich bolo do štyridsať, takže pomerne malá trieda na fare vo Fridišove “praskala vo švíkoch“.

Na konci tejto peknej akcie bolo vyhodnotenie. Snahu poznávať Krista cez Sväté Písmo sme deti patrične odmenili. Na záver súťaže bolo malé agape.

sr. Mária OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes