Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

6. aug. 2013 | Články

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV prvom rade patrí vďaka otcovi Svoradovi, ktorý vytrvalou snahou vybavil, že môžeme prevádzať katechézu detí nielen na farskej úrovni ale aj v škôlkach a na zákl. školách. Vyučujeme náboženstvo v Mukačeve, Koľčine, Žborivciach, Klenovci, vo Viznici a v Obave. Účasť detí na hodinách je pomerne veľká.

Peknou tradíciou je, že na záver školského roka usporiadavame na fare vo Fridišove pre deti biblickú súťaž, aby si mohli zmerať svoje vedomosti z poznania Božieho Slova. Tento rok sme mali už 10. ročník. Pre deti 5. ročníka, ktorí preberajú na hodinách náboženstva Starý zákon, bola súťaž zo SZ a pre 6. ročník z Nového zákona.

Súťažiaci sa snažili čo najlepšie pripraviť. Súťaže sa zúčastnili  žiaci z Fridišova, Klenovca, Koľčina i Obavy. V súťaži zo SZ bolo 8 skupín v dvojčlenných družstvách a z Nového zákona 9 skupín. Všetkých súťažiacich bolo do štyridsať, takže pomerne malá trieda na fare vo Fridišove “praskala vo švíkoch“.

Na konci tejto peknej akcie bolo vyhodnotenie. Snahu poznávať Krista cez Sväté Písmo sme deti patrične odmenili. Na záver súťaže bolo malé agape.

sr. Mária OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...