Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

6. aug. 2013 | Články

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV prvom rade patrí vďaka otcovi Svoradovi, ktorý vytrvalou snahou vybavil, že môžeme prevádzať katechézu detí nielen na farskej úrovni ale aj v škôlkach a na zákl. školách. Vyučujeme náboženstvo v Mukačeve, Koľčine, Žborivciach, Klenovci, vo Viznici a v Obave. Účasť detí na hodinách je pomerne veľká.

Peknou tradíciou je, že na záver školského roka usporiadavame na fare vo Fridišove pre deti biblickú súťaž, aby si mohli zmerať svoje vedomosti z poznania Božieho Slova. Tento rok sme mali už 10. ročník. Pre deti 5. ročníka, ktorí preberajú na hodinách náboženstva Starý zákon, bola súťaž zo SZ a pre 6. ročník z Nového zákona.

Súťažiaci sa snažili čo najlepšie pripraviť. Súťaže sa zúčastnili  žiaci z Fridišova, Klenovca, Koľčina i Obavy. V súťaži zo SZ bolo 8 skupín v dvojčlenných družstvách a z Nového zákona 9 skupín. Všetkých súťažiacich bolo do štyridsať, takže pomerne malá trieda na fare vo Fridišove “praskala vo švíkoch“.

Na konci tejto peknej akcie bolo vyhodnotenie. Snahu poznávať Krista cez Sväté Písmo sme deti patrične odmenili. Na záver súťaže bolo malé agape.

sr. Mária OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...