Krížová cesta priniesla ovocie

V Šarišských Michaľanoch sa uskutočnila dramatizovaná krížová cesta. V nedeľu 26. marca 2017 zazneli vo farskom kostole texty kalvárskej drámy a hudba od Petra Gabriela na jednotlivé zastavenia.  Samotná dramatizácia detí, ktoré sa vžili do svojej úlohy priniesla ovocie v srdciach farníkov.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes