Konvent dominikánok premenený na Betlehem

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova sa prišli podeliť o radosť z Vianoc so sestrami dominikánkami. Konvent v Dunajskej Lužnej sa zrazu premenil na malý Betlehem. Po chodbách behali anjeli, Mária, Jozef, pastieri , ovečky a veľa zvieratiek.
Deti najprv našli prístrešie pre Máriu a Jozefa. Potom pastieri so svojimi ovečkami zaspievali Ježiškovi milú pieseň „Keď tá jasná hviezda“. Zvieratká vyzdobili Ježiškovi maštaľku farebnými vločkami. Aby sa Ježiškovi dobre spalo anjelici veselým tančekom uspávali Ježiška v Máriinom náručí.
V závere sa v piesni „Tichá noc, svätá noc…” všetci preniesli do Betlehema, kde na chvíľu zavládol pokoj a radosť.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes