Keď obrazy ožívajú…

30. máj. 2016 | Články

„Spolu sme jedna veta“ – tak znie motto na plagátoch Jubilejného roka dominikánskej rodiny. Sme nielen jedna veta, ale zároveň sme všetci jedna veľká mozaika vytvorená z jednotlivých obrazov a príbehov.

Pri príležitosti slávenia 800-stého jubilea rehole a liturgickej  spomienky Prenesenia ostatkov sv. Dominika, vitráže obrazov svätcov a svätíc v  kostole Krista Kráľa v Košiciach „zázračne ožili“ a nám, ľuďom dnešnej doby, odovzdali nanovo svoje posolstvá. Svätci Ružena z Limy, Zdislava, Margita Uhorská, bl. Imelda, ale i Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Hyacint a bl. Česlav  nám prostredníctvom študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a detí Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy vyrozprávali nielen svoj dobový príbeh. Každý z príbehov totiž niesol v sebe i motivačný prvok – skúsiť žiť ich túžby, obetavosť, lásku k pravde a k poznaniu i v  našich obyčajných životných príbehoch, a tak vyjadriť hlboký vzťah lásky k Bohu a k ľuďom. 

 

 

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.