Jubileum 800 – “Na 5 minút s nami!”

Čo znamená kázať? Je toto poslanie ešte potrebné? Rehoľa kazateľov alebo jednoducho “dominikáni” oslavuje svojich 800 rokov od založenia.

http://

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes