„Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“

13. okt. 2014 | Články

Workshop pre európske magistry noviciek v Ríme – september 2014.

Viac ako dvadsať sestier z jedenástich krajín (Taliansko, Francúzsko, Nórsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, a Česká republika) sa zišlo v Ríme v dňoch 25. – 29. septembra 2014. Témou stretnutia bolo: „Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“.
Fr. Vivian Boland, ako zodpovedný za počiatočnú formáciu v Reholi kazateľov, zablahoželal európskym sestrám dominikánkam a na úvod povedal, že aj „bratia by potrebovali takéto stretnutie – pre celú Európu nebolo žiadne, iba pre niektoré regióny“. Tiež sa s nami podelil o tradíciu formácie v reholi od jej skorých začiatkov až po súčasnosť. Fr. Vivian bol jedným z dvoch moderátorov stretnutia.
Druhým moderátorom bol fr. Jean-Claude Lavigne, ktorý ako dominikán má odlišnú skúsenosť z rehoľného života (život v malých zmiešaných komunitách s ľuďmi so zdravotným postihnutím, v kláštoroch vo Francúzsku a v Afrike, ako predstavený alebo inštruktor…). Prednáša pre rôzne cirkevné hnutia, moderuje generálne kapituly a vedie duchovné cvičenia v mnohých kláštoroch a rehoľných spoločenstvách. Ako sociológ a teológ fr Jean-Claude ponúkol nový prístup k rehoľnému životu, v zmysle „odísť“ od súčasných hodnôt a „plodnosti“ v Cirkvi a vo svete. Zdôraznil, že špecifický rehoľný život spočíva vo forme inštitucionálneho a praktického života – v „evanjeliovom odstupe“ – čo sa uskutočňuje v spoločnej modlitbe, v bratskom živote, v liturgii, ale aj v „lectio divina“, v konverzii, v záväzkoch k solidarite a vo víziách. Nechal nás uvažovať o sebe ako o formátorkách, okrem toho, že sme uvažovali o našich kandidátkach a sestrách vo formácii.
Keďže sme boli v Ríme, nenechali sme si ujsť príležitosť a navštívili sme Santa Sabinu, kde sme strávili popoludnie. Spolu s bratmi sme sa modlili vešpery a tešili sa z ich pohostinnosti pri večeri. V sobotu večer sme navštívili komunitu sv. Egídia a krásnu rímsku štvrť – Trastevere, kde sme zakončili večer v talianskej reštaurácii.
Na záver (v nedeľu popoludní) sme skonštatovali, že to musí pokračovať a že dominikánsky apoštolský život má sľubnú budúcnosť aj v Európe.

Sr. Else-Britt Nilsen OP
Koordinátorka DSI pre Európu

(zdroj: www.dsiop.org)

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...