„Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“

13. okt. 2014 | Články

Workshop pre európske magistry noviciek v Ríme – september 2014.

Viac ako dvadsať sestier z jedenástich krajín (Taliansko, Francúzsko, Nórsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, a Česká republika) sa zišlo v Ríme v dňoch 25. – 29. septembra 2014. Témou stretnutia bolo: „Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“.
Fr. Vivian Boland, ako zodpovedný za počiatočnú formáciu v Reholi kazateľov, zablahoželal európskym sestrám dominikánkam a na úvod povedal, že aj „bratia by potrebovali takéto stretnutie – pre celú Európu nebolo žiadne, iba pre niektoré regióny“. Tiež sa s nami podelil o tradíciu formácie v reholi od jej skorých začiatkov až po súčasnosť. Fr. Vivian bol jedným z dvoch moderátorov stretnutia.
Druhým moderátorom bol fr. Jean-Claude Lavigne, ktorý ako dominikán má odlišnú skúsenosť z rehoľného života (život v malých zmiešaných komunitách s ľuďmi so zdravotným postihnutím, v kláštoroch vo Francúzsku a v Afrike, ako predstavený alebo inštruktor…). Prednáša pre rôzne cirkevné hnutia, moderuje generálne kapituly a vedie duchovné cvičenia v mnohých kláštoroch a rehoľných spoločenstvách. Ako sociológ a teológ fr Jean-Claude ponúkol nový prístup k rehoľnému životu, v zmysle „odísť“ od súčasných hodnôt a „plodnosti“ v Cirkvi a vo svete. Zdôraznil, že špecifický rehoľný život spočíva vo forme inštitucionálneho a praktického života – v „evanjeliovom odstupe“ – čo sa uskutočňuje v spoločnej modlitbe, v bratskom živote, v liturgii, ale aj v „lectio divina“, v konverzii, v záväzkoch k solidarite a vo víziách. Nechal nás uvažovať o sebe ako o formátorkách, okrem toho, že sme uvažovali o našich kandidátkach a sestrách vo formácii.
Keďže sme boli v Ríme, nenechali sme si ujsť príležitosť a navštívili sme Santa Sabinu, kde sme strávili popoludnie. Spolu s bratmi sme sa modlili vešpery a tešili sa z ich pohostinnosti pri večeri. V sobotu večer sme navštívili komunitu sv. Egídia a krásnu rímsku štvrť – Trastevere, kde sme zakončili večer v talianskej reštaurácii.
Na záver (v nedeľu popoludní) sme skonštatovali, že to musí pokračovať a že dominikánsky apoštolský život má sľubnú budúcnosť aj v Európe.

Sr. Else-Britt Nilsen OP
Koordinátorka DSI pre Európu

(zdroj: www.dsiop.org)

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...