Evanjelium začína doma

23. jan. 2020 | Články

Počas víkendu 17. – 19. januára 2020 sa stretli rodiny a jednotlivci na biblickom víkende
v Badíne. Program bol zameraný najmä pre rodičov, ktorí majú živý záujem o sprevádzanie prvoprijímajúcich detí, ale aj pre tých, ktorí chcú byť nápomocní pri farskej katechéze v tejto oblasti. Otec Blažej Štrba mal biblické prednášky k vybraným textom zo Svätého písma, ktoré osvetľujú tajomstvo Eucharistie. Sestra Karola Dravecká vo svojich vstupoch dala dôraz na proces uvádzania do eucharistického života v rodinách a vytvorenia podmienok pre počutie Božieho slova. Účastníci sa mohli viac priblížiť k úžasnému tajomstvu Eucharistie, ktorá pretvára nielen jednotlivcov, ale aj rodiny a celé spoločenstvo veriacich.

„Na Biblickom víkende sme sa zúčastnili prvý krát. Bol to pre nás obohacujúci čas. Venovali sme sa Sv. písmu a v podaní kňaza Blažeja, ktorý o ňom rozprával tak, že sme sa aj veľa nasmiali. Nepochybne v nás vzbudil túžbu skúmať a venovať sa poznávaniu Písma ešte viac. Sestra Karola nám ponúkla viacero typov, ako pripraviť seba a potom aj deti na prvé sväté prijímanie a na prvú svätú spoveď. Pozitívne hodnotím priestor na otázky, kde sme sa mohli dozvedieť ako nové poznatky pretaviť do konkrétnych životných situácií. O naše deti sa zatiaľ starala sestra Blažeja s animátormi. Pripravili si krásne divadlo, maľovali, boli na vychádzke, či hrali futbal v telocvični“  napísala o víkende účastníčka Martina.

Blíži sa nedeľa Božieho slova. Je to príležitosť k tomu, aby sme dali slovám Svätého písma možnosť zaznieť tam, kde v prvom rade patria a to v našich rodinách.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.