Drama Club u dominikánok

20. dec. 2016 | Články

Adventný čas u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej príjemne spestrilo divadelné vystúpenie študentov Drama Clubu pri Gymnáziu svätého Tomáša Akvinského v Košiciach pod vedením Mgr. Ing. Agnesy Kovalčíkovej. Študenti predviedli svoje herecké i jazykové schopnosti v divadelných hrách anglického dramatika Williama Shakespeara – MackbethRomeo and Juliet. Po doznení paródie na Rómea a Júliu ponúkli mladí herci ďalší umelecký zážitok cez hru írskej hudby na flautu a škótsky tanec. Záver kultúrneho podujatia patril vianočnému prianiu, ktoré vyvrcholilo v spoločnom speve Tichej noci.

Následne sa hostia v kruhu sestier posilnili na tele aj na duši. Spoločné chvíle pri večeri neskôr vystriedala modlitba sv. ruženca a adorácia v kaplnke, pri ktorej boli prítomní pozvaní vnímať obdobie Adventu ako jedinečnú príležitosť priblížiť sa k Bohu: „Potrebujeme pomoc, aby sme mali chuť zo svojho života urobiť niečo krásne, potrebujeme sprievodcu, aby sme našli cieľ a bezpečne k nemu došli. Pomoc nám dáva Boh, ktorý nás na cestách nášho života sprevádza svojím Slovom. Ostatné je na nás.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...