Drama Club u dominikánok

Adventný čas u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej príjemne spestrilo divadelné vystúpenie študentov Drama Clubu pri Gymnáziu svätého Tomáša Akvinského v Košiciach pod vedením Mgr. Ing. Agnesy Kovalčíkovej. Študenti predviedli svoje herecké i jazykové schopnosti v divadelných hrách anglického dramatika Williama Shakespeara – MackbethRomeo and Juliet. Po doznení paródie na Rómea a Júliu ponúkli mladí herci ďalší umelecký zážitok cez hru írskej hudby na flautu a škótsky tanec. Záver kultúrneho podujatia patril vianočnému prianiu, ktoré vyvrcholilo v spoločnom speve Tichej noci.

Následne sa hostia v kruhu sestier posilnili na tele aj na duši. Spoločné chvíle pri večeri neskôr vystriedala modlitba sv. ruženca a adorácia v kaplnke, pri ktorej boli prítomní pozvaní vnímať obdobie Adventu ako jedinečnú príležitosť priblížiť sa k Bohu: „Potrebujeme pomoc, aby sme mali chuť zo svojho života urobiť niečo krásne, potrebujeme sprievodcu, aby sme našli cieľ a bezpečne k nemu došli. Pomoc nám dáva Boh, ktorý nás na cestách nášho života sprevádza svojím Slovom. Ostatné je na nás.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes