Drama Club u dominikánok

20. dec. 2016 | Články

Adventný čas u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej príjemne spestrilo divadelné vystúpenie študentov Drama Clubu pri Gymnáziu svätého Tomáša Akvinského v Košiciach pod vedením Mgr. Ing. Agnesy Kovalčíkovej. Študenti predviedli svoje herecké i jazykové schopnosti v divadelných hrách anglického dramatika Williama Shakespeara – MackbethRomeo and Juliet. Po doznení paródie na Rómea a Júliu ponúkli mladí herci ďalší umelecký zážitok cez hru írskej hudby na flautu a škótsky tanec. Záver kultúrneho podujatia patril vianočnému prianiu, ktoré vyvrcholilo v spoločnom speve Tichej noci.

Následne sa hostia v kruhu sestier posilnili na tele aj na duši. Spoločné chvíle pri večeri neskôr vystriedala modlitba sv. ruženca a adorácia v kaplnke, pri ktorej boli prítomní pozvaní vnímať obdobie Adventu ako jedinečnú príležitosť priblížiť sa k Bohu: „Potrebujeme pomoc, aby sme mali chuť zo svojho života urobiť niečo krásne, potrebujeme sprievodcu, aby sme našli cieľ a bezpečne k nemu došli. Pomoc nám dáva Boh, ktorý nás na cestách nášho života sprevádza svojím Slovom. Ostatné je na nás.“

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...