Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

9. nov. 2015 | Články

V sobotu, 7. novembra 2015, sa stretli zástupcovia celej slovenskej dominikánskej rodiny v Kostole sv. Dominika vo Zvolene, aby sa v modlitbe spojili s ostatnými členmi rehole na celom svete. V tento deň, keď si spomíname na všetkých svätých našej rehole, bolo otvorené 800. jubileum existencie Rehole kazateľov.

Slávnostná sv. omša začala o 10:30 a celebroval ju žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých vetiev dominikánskej rodiny na Slovensku – bratia, sestry i laici. Sestry dominikánky zastupovala generálna predstavená sr. Rajmunda Páleníková OP a dominikánskych laikov zastupoval provinčný predstavený Jeremiáš Suchovský OP. Na slávnosti bola zastúpené každá komunita bratov a sestier a každé bratstvo laikov. Spoločne s dominikánskou rodinou prišli osláviť toto jubileum aj zástupcovia iných reholí na Slovensku. Prišli provinciál redemptoristov a zároveň predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených P. Václav Hypius CSsR, provinciál jezuitov P. Rudolf Uher SJ, provinciál vincentínov P. Jaroslav Jaššo CM, provinciálka grécko-katolíckych sestier služobníc sr. Petra Sičáková SNPM, svojich zástupcov poslali benediktíni, františkáni, minoriti, augustiniáni, sestry vykupiteľky, sestry kapucínky-terciárky. Trnavskú arcidiecézu zastupoval vdp. Róbert Kiss, biskupský vikár. Ku koncelebrácii sa pridali viacerí kňazi z okolitých farností.
Na začiatku sv. omše sa účastníci oboznámili s posolstvom magistra Rehole kazateľov – Bruna Cadoré, nasledoval obrad svetla, keď sa zapálila jubilejná svieca, ktorá bude horieť pri liturgii počas celého jubilejného roka. Slávnostným kazateľom bol provinciál dominikánov na Slovensku P. Reginald Slavkovský OP. Na konci sv. omše sa prečítal slovenský preklad listiny Pápežskej penitenciárie, ktorou sa k jubilejnému roku udeľujú plnomocné odpustky, a každý zástupca komunity alebo bratstva si prevzal jubilejnú sviecu, ikonu sv. Dominika a pútnickú palicu – symbol kazateľa.
Omšu sprevádzali svojimi spevmi zbor Dominicus zo Zvolena a Chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
Po sv. omši bolo v priestoroch kláštora pripravené pohostenie pre účastníkov. Za veľkodušnú profesionálnu pomoc s prípravou pohostenia patrí mimoriadne poďakovanie viacerým naším farníčkami, ktoré tomu obetovali hodiny svojho času a účasť na celej slávnosti.


Viac nájdete tu.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...