Dominikánska rodina slávnostne otvorila jubilejný rok rehole

9. nov. 2015 | Články

V sobotu, 7. novembra 2015, sa stretli zástupcovia celej slovenskej dominikánskej rodiny v Kostole sv. Dominika vo Zvolene, aby sa v modlitbe spojili s ostatnými členmi rehole na celom svete. V tento deň, keď si spomíname na všetkých svätých našej rehole, bolo otvorené 800. jubileum existencie Rehole kazateľov.

Slávnostná sv. omša začala o 10:30 a celebroval ju žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých vetiev dominikánskej rodiny na Slovensku – bratia, sestry i laici. Sestry dominikánky zastupovala generálna predstavená sr. Rajmunda Páleníková OP a dominikánskych laikov zastupoval provinčný predstavený Jeremiáš Suchovský OP. Na slávnosti bola zastúpené každá komunita bratov a sestier a každé bratstvo laikov. Spoločne s dominikánskou rodinou prišli osláviť toto jubileum aj zástupcovia iných reholí na Slovensku. Prišli provinciál redemptoristov a zároveň predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených P. Václav Hypius CSsR, provinciál jezuitov P. Rudolf Uher SJ, provinciál vincentínov P. Jaroslav Jaššo CM, provinciálka grécko-katolíckych sestier služobníc sr. Petra Sičáková SNPM, svojich zástupcov poslali benediktíni, františkáni, minoriti, augustiniáni, sestry vykupiteľky, sestry kapucínky-terciárky. Trnavskú arcidiecézu zastupoval vdp. Róbert Kiss, biskupský vikár. Ku koncelebrácii sa pridali viacerí kňazi z okolitých farností.
Na začiatku sv. omše sa účastníci oboznámili s posolstvom magistra Rehole kazateľov – Bruna Cadoré, nasledoval obrad svetla, keď sa zapálila jubilejná svieca, ktorá bude horieť pri liturgii počas celého jubilejného roka. Slávnostným kazateľom bol provinciál dominikánov na Slovensku P. Reginald Slavkovský OP. Na konci sv. omše sa prečítal slovenský preklad listiny Pápežskej penitenciárie, ktorou sa k jubilejnému roku udeľujú plnomocné odpustky, a každý zástupca komunity alebo bratstva si prevzal jubilejnú sviecu, ikonu sv. Dominika a pútnickú palicu – symbol kazateľa.
Omšu sprevádzali svojimi spevmi zbor Dominicus zo Zvolena a Chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
Po sv. omši bolo v priestoroch kláštora pripravené pohostenie pre účastníkov. Za veľkodušnú profesionálnu pomoc s prípravou pohostenia patrí mimoriadne poďakovanie viacerým naším farníčkami, ktoré tomu obetovali hodiny svojho času a účasť na celej slávnosti.


Viac nájdete tu.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...