Dom sestier v Petrovanoch sa naplnil radosťou a oslavou Boha

Na sviatok sv. Dominika – 8. augusta 2017 sa naplnil dom sestier dominikánok v Petrovanoch radosťou, plesaním a oslavou Boha. Rehoľné sestry, pracovníci a obyvatelia Domova sv. Dominika, ich príbuzní, členovia laického spoločenstva sv. Dominika, kňazi a hostia z Petrovian i okolia boli svedkami milej slávnosti. Otec biskup Mons. Marek Forgáč počas sv. omše požehnal obnovenú kaplnku . V príhovore priblížil Dominikov odkaz pre nás a svet, v ktorom žijeme. Hovoril o sv. Dominikovi ako o mužovi vnútorného pokoja, láskavom a s veselým výzorom tváre. Jediné, čo Dominika zarmucovalo, bol pohľad na biedu a ten ho pohýnal k súcitu. Pozval všetkých prítomných k službe v láske. Zdrojom tejto lásky je láska Božia.

Na záver sv. omše si prítomní od srdca zaspievali hymnu domova:  V Petrovanoch dobre je, dobre je. Duch sv. Dominika tu veje… A naozaj bolo dobre. Po občerstvení zazneli krásne ľudové piesne a roztancovali sa aj staršie kolená.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes