Deti zožali potlesk svojich mamičiek

Pri príležitosti sviatku dňa matiek si predškoláci z CMŠ bl.Imeldy 4.5. 2016 pripravili pre svoje mamky program. Na úvod programu fr. Kristian OP, požehnal novozreštaurovanú  sochu Panny Marie a vyzval deti aby sa často modlili a prosili Nebeskú  Matku o pomoc a ochranu. Po požehnaní, deti oblečené v krojoch spievali slovenské ľudové piesne, recitovali básničky pre mamičky, uspávali bábiky a za hudobného sprievodu študentov z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského  aj zatancovali na ľudovú nôtu. Za veľkého potlesku a so slzami na krajíčku, mamky vyjadrili vďaku a svoje ratolesti obdarili úsmevom a vrúcnym objatím.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes