Cirkevná materská škola v Dunajskej Lužnej má svoju patrónku

21. sep. 2014 | Články

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v Košiciach.
Začiatok nového školského roka sa niesol prípravami na posviacku malej kaplnky s reliéfom Madony Žitného ostrova, ktorá sa nachádza v areáli cirkevnej materskej školy. Slávnostná posviacka sa konala 9. septembra 2014. Pozvanie prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal malú kaplnku zasvätenú patrónke materskej školy. Deti, rodičia, príbuzní a ostatní pozvaní hostia spoločne ďakovali a zároveň aj prosili Madonu Žitného ostrova o ochranu materskej školy. V krátkom programe prostredníctvom piesní, básní a modlitieb deti prezentovali hodnoty, ku ktorým sú vedené. Pri príležitosti posviacky kaplnky vznikla hymna, ktorá povzbudzuje všetkých k modlitbe k patrónke cirkevnej materskej školy.

Voláme na teba Matka naša,
Madona nášho ostrova.
Prikry nás plášťom svojich šiat,
keď sme s tebou, nemáme strach.

Láskou svojou nás zahŕňaš
a pred každým zlom chrániš nás.
Nauč nás počúvať Ducha hlas,
ktorý zapáli dobro v nás.

Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...