Cirkevná materská škola v Dunajskej Lužnej má svoju patrónku

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v Košiciach.
Začiatok nového školského roka sa niesol prípravami na posviacku malej kaplnky s reliéfom Madony Žitného ostrova, ktorá sa nachádza v areáli cirkevnej materskej školy. Slávnostná posviacka sa konala 9. septembra 2014. Pozvanie prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal malú kaplnku zasvätenú patrónke materskej školy. Deti, rodičia, príbuzní a ostatní pozvaní hostia spoločne ďakovali a zároveň aj prosili Madonu Žitného ostrova o ochranu materskej školy. V krátkom programe prostredníctvom piesní, básní a modlitieb deti prezentovali hodnoty, ku ktorým sú vedené. Pri príležitosti posviacky kaplnky vznikla hymna, ktorá povzbudzuje všetkých k modlitbe k patrónke cirkevnej materskej školy.

Voláme na teba Matka naša,
Madona nášho ostrova.
Prikry nás plášťom svojich šiat,
keď sme s tebou, nemáme strach.

Láskou svojou nás zahŕňaš
a pred každým zlom chrániš nás.
Nauč nás počúvať Ducha hlas,
ktorý zapáli dobro v nás.

Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes