Cirkevná materská škola v Dunajskej Lužnej má svoju patrónku

21. sep. 2014 | Články

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v Košiciach.
Začiatok nového školského roka sa niesol prípravami na posviacku malej kaplnky s reliéfom Madony Žitného ostrova, ktorá sa nachádza v areáli cirkevnej materskej školy. Slávnostná posviacka sa konala 9. septembra 2014. Pozvanie prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal malú kaplnku zasvätenú patrónke materskej školy. Deti, rodičia, príbuzní a ostatní pozvaní hostia spoločne ďakovali a zároveň aj prosili Madonu Žitného ostrova o ochranu materskej školy. V krátkom programe prostredníctvom piesní, básní a modlitieb deti prezentovali hodnoty, ku ktorým sú vedené. Pri príležitosti posviacky kaplnky vznikla hymna, ktorá povzbudzuje všetkých k modlitbe k patrónke cirkevnej materskej školy.

Voláme na teba Matka naša,
Madona nášho ostrova.
Prikry nás plášťom svojich šiat,
keď sme s tebou, nemáme strach.

Láskou svojou nás zahŕňaš
a pred každým zlom chrániš nás.
Nauč nás počúvať Ducha hlas,
ktorý zapáli dobro v nás.

Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.