Cesta, ktorá uzdravuje

29. júl. 2017 | Články

Určite každý z nás pozná veľmi dobre príbeh Márie Magdalény. To si myslela aj skupinka mladých ľudí, ktorá sa v dňoch od 17. do 23. júla 2017 rozhodla putovať s bratmi a sestrami dominikánkami práve po jej stopách. Niekedy krásna inokedy náročná a vyčerpávajúca cesta viedla z Oravského Podzámku až do Žiliny. A aj vďaka mnohým neľahkým krokom si pútnici počas tohto týždňa mohli uvedomiť, že jej príbeh je omnoho hlbší ako si doteraz mysleli a že jej život je niekedy úzko prepojený aj s ich životmi.

Životná púť Márie Magdalény nebola vôbec ideálna, ba naopak môžeme povedať, že istá jej časť bola mnohým na pohoršenie. Jej života sa však dotkol Pán a jej cesta sa zmenila na cestu, ktorá viedla k jej uzdraveniu. To si pútnici pripomenuli počas úvodnej svätej omše na Oravskom hrade, kde aj oni vytvorením relikviára, do ktorého každý vložil kúsok seba, svojich bolestí či starostí, začali svoju osobnú cestu k uzdraveniu. Tento relikviár, teda aj samotná Mária Magdaléna bola neustále prítomná na každom ich kroku či už svietilo slnko alebo pršalo, či kráčali po krásnych chodníkoch alebo po blate. Aj ona sa stala súčasťou krásneho spoločenstva, ktoré sa počas tohto tak vzácneho času utvorilo medzi tými mladšími, staršími no i bratmi a sestrami. Stretlo sa tu totiž mnoho vzácnych ľudí, ktorí sa neustále navzájom obohacovali a sprevádzali. Spoločne nie len putovali a vzájomne sa zdieľali, ale taktiež slávili eucharistiu, stretávali sa pri modlitbe liturgie hodín alebo ruženca. V skupinkách sa spoločne zamýšľali nad knihou Prísľub zraniteľným od Timothyho Radcliffa. Veľmi obohacujúcimi sa stali aj workshopy, ktoré si pre pútnikov pripravili bratia a sestry.

Vieme, že aj napriek tomu, že Mária Magdaléna vo svojom živote padla veľmi hlboko a urobila mnoho na prvý pohľad neodpustiteľných chýb, Ježiš ju nikdy neodsúdil. Jeho nesmierna láska, láska toho najlepšieho priateľa nás všetkých, pozdvihla aj Máriu Magdalénu z prachu jej života. Aj vďaka jej nesmiernej láske a snahe zmeniť svoj život jej dovolil, aby práve ona bola tou, ktorá mohla stáť pod jeho krížom. Bola dokonca prvou ženou, ktorej sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil. To, že život Márie Magdalény nadobudol nový rozmer a jedinou Pravdou a Cestou v jej živote sa stal práve On, pútnici spoločne oslávili jej mystickou svadbou práve v deň, kedy si pripomíname jej sviatok. Táto svadba bola vrcholom našej púte no hlavne neľahkej púte Márie Magdalény. Aj vďaka príkladu jej života a jej veľkého UZDRAVENIA,  mnohí pútnici pocítili aj svoje či už menšie alebo väčšie osobné uzdravenia, ktoré aj im pomôžu putovať ich vlastnými životmi na ceste k večnosti.

Veronika Kaduková

PS: Viac foto najdete tu

« z 4 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...