Blízki Bohu i ľuďom

14. jan. 2015 | Články

V rámci Roku zasväteného života bol pre sestry dominikánky druhý januárový víkend výnimočný tým, že do komunity v Dunajskej Lužnej prijala pozvanie sr. Dagmar Kráľová – saleziánka, aby sa medzi sestrami  podelila so svojimi úvahami na tému: Význam zasväteného života vo svetle Božieho slova v dnešnej dobe.
Prednáška sestry Dagmar podnietila spoločnú reflexiu nad otázkami: Čo je v dnešnom rehoľnom živote najdôležitejšie? Je to naša identita – kto som? Alebo naša významnosť – čo robím? Sr. Dagmar zdôraznila, že nie je možné klásť tieto dva aspekty do protikladu: „Prílišné zdôrazňovanie identity vedie k fundamentalizmu“ a zároveň „prílišná snaha o spoločenskú významnosť za akúkoľvek cenu vedie k strate identity“.
Ako udržať rovnováhu medzi týmito dvoma zdanlivými protikladmi? Odpoveď môžeme nájsť v osobe Ježiša, On neustále plnil vôľu svojho Otca a zároveň bol blízky ľuďom, zvlášť tým, ktorí to najviac potrebovali. Rehoľný život ako praktické, láskyplné a vytrvalé učeníctvo znamená byť pri Ježišových nohách a zároveň byť v blízkosti ľuďom.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...