Biblický víkend pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, manželské páry či jednotlivcov na biblický víkend, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 3. 2. 2019 v Rodinkove.
Je zameraný pre tých, ktorí chcú byť nápomocní pri farskej katechéze rodičov prvoprijímajúcich detí.

Viac nájdete na stránke rodnikovo.sk.

Sr. Karola Dravecká OP a o. Blažej Štrba

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes