27. jún 2015 „u dominikánok“

29. jún. 2015 | Články

Sestry dominikánky  ponúkli  pri príležitosti dňa otvorených kláštorov svoje priestory pre všetkých záujemcov. Komunity v Dunajskej Lužnej, v Košiciach a Petrovanoch pripravili pre ľudí zo svojho okolia bohatý celodenný program a tešili sa z účastí detí, mladých, i skôr narodených. Pozvaní mali príležitosť spoznať hybnú silu dominikánskeho  života cez krátke prezentácie a tiež mohli vstúpiť do priestorov, ktoré si „pamätajú“ desaťročia modlitieb, štúdia a spoločného života. Počas tejto výnimočnej soboty ľudia spolu so sestrami tvorili, spievali a dokonca aj tancovali.

Nezabudlo sa ani na najmenších. Deti z Petrovian mali pripravené rôzne hry, napr. sledovali netopiere v neďalekom kaštieli, deti z Dunajskej Lužnej súťažili v kláštornej záhrade pri stanovištiach siedmych dominikánskych svätcov a deti v Košiciach si vyskúšali svoje umelecké schopnosti.

V knihe návštev pribudli nové strany, kde sa najviac  opakuje  slovo „ďakujeme“. Hostia ďakujú  „za vrúcne ľudské  prijatie“, „za príjemné a požehnané chvíle“, „za povzbudenie a pohostenie“,  a čo je najdôležitejšie uvedomujú si,  že „srdcia sestier bijú pre všetkých, s ktorými sa stretávajú“.

Dunajská Lužná

Košice

Petrovany

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...