27. jún 2015 „u dominikánok“

29. jún. 2015 | Články

Sestry dominikánky  ponúkli  pri príležitosti dňa otvorených kláštorov svoje priestory pre všetkých záujemcov. Komunity v Dunajskej Lužnej, v Košiciach a Petrovanoch pripravili pre ľudí zo svojho okolia bohatý celodenný program a tešili sa z účastí detí, mladých, i skôr narodených. Pozvaní mali príležitosť spoznať hybnú silu dominikánskeho  života cez krátke prezentácie a tiež mohli vstúpiť do priestorov, ktoré si „pamätajú“ desaťročia modlitieb, štúdia a spoločného života. Počas tejto výnimočnej soboty ľudia spolu so sestrami tvorili, spievali a dokonca aj tancovali.

Nezabudlo sa ani na najmenších. Deti z Petrovian mali pripravené rôzne hry, napr. sledovali netopiere v neďalekom kaštieli, deti z Dunajskej Lužnej súťažili v kláštornej záhrade pri stanovištiach siedmych dominikánskych svätcov a deti v Košiciach si vyskúšali svoje umelecké schopnosti.

V knihe návštev pribudli nové strany, kde sa najviac  opakuje  slovo „ďakujeme“. Hostia ďakujú  „za vrúcne ľudské  prijatie“, „za príjemné a požehnané chvíle“, „za povzbudenie a pohostenie“,  a čo je najdôležitejšie uvedomujú si,  že „srdcia sestier bijú pre všetkých, s ktorými sa stretávajú“.

Dunajská Lužná

Košice

Petrovany

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...