Zachovávanie evanjeliových rád

Zachovávanie evanjeliových rád má v dominikánskej reholi špecifický charakter. Ten plynie z uskutočňovania poslania kázať. Aby sme ako nasledovníčky sv. Dominika mohli preniknúť do Božích tajomstiev, priblížiť sa k pravde a nechať sa ňou zasiahnuť, vyžaduje to poslušnosť ducha, čistotu srdca a slobodné odpútanie sa od materiálnych hodnôt.

Poslušnosť bola pre Dominika podstatnou časťou nasledovania Krista, ktorý sám bol poslušný vôli Otca a zároveň dôležitým prostriedkom pre napĺňanie poslania rehole.

Na jednej strane je tento sľub osobným záväzkom, na druhej strane sa vzťahuje na celú komunitu. Spoločne nadobúdame skúsenosť načúvania, hľadania, zodpovedného dialógu i nachádzania vôle Boha, zjavujúcu sa v jeho slove, v znameniach čias, v spoločnom dobre i v kontakte s ľudskou realitou.

Čistota je darom milosti a odpoveďou na lásku Boha, ktorý nás osobne miluje. Týmto sľubom staviame Krista do centra nášho života a dávame seba stále viac k dispozícii Bohu i ľuďom. V tom nás inšpiruje sv. Dominik, ktorý „žiaril takou láskou a horlivosťou k dušiam…, pretože všetkých objímal so srdečnou láskou… Celkom sa rozdával v starostlivosti o blížnych a v súcite s úbohými.“ (LCO 25). Sľub čistoty nás robí slobodnými pre úplne darovanie sa službe ohlasovania.

Sľubom chudoby sa zaväzujeme nasledovať Krista chudobného, pripodobňovať sa mu a podľa jeho príkladu dávať do služby seba a všetky dary, ktoré máme. Dominik dal v reholi veľkú váhu chudobe, pretože pochopil, aké nevyhnutné bolo jej svedectvo pre kázanie. Prijali sme „chudobu ako štýl života a postoj ducha“ (KO 24), tie nás oslobodzujú od každej zbytočnej záťaže a robia nás pohyblivejšími pre poslanie. Snaha o jednoduchý štýl života, charakteristický pre našu spiritualitu, zahŕňa osobnú i komunitnú úroveň. Konkrétnu podobu nadobúda tento sľub vo vedomej a reálnej solidarite s chudobnými a s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.