Štúdium

Štúdium je jeden zo základných pilierov našej dominikánskej spirituality. Najkrajším darom, ktorý sv. Dominik dal Cirkvi, je nadšenie pre Pravdu, ktoré ho rozohňovalo a ktoré zanechal svojim bratom a sestrám ako dedičstvo. V dominikánskej tradícii bolo štúdium chápané predovšetkým ako horlivé hľadanie Božej pravdy, ktorou sa živila kontemplácia a ohlasovanie Božieho slova. Štúdium je účinný nástroj, ktorý formuje z nasledovníkov sv. Dominika kontemplatívnych ľudí a skutočných apoštolov.

Dominikánske štúdium nemá cieľ samo v sebe, ale je zamerané na evanjelizáciu. Teologické a profesionálne štúdium sestier má za cieľ pripraviť sa na poslanie vlastné Kongregácii.
Pravidelné štúdium chápeme ako nevyhnutný prostriedok pri hľadaní a spoznávaní pravdy. Je zakorenené v načúvaní Božiemu Slovu a vedie k pochopeniu reality vo svetle evanjelia. V dôvere, že je možné dosiahnuť pochopenie zmyslu veta a života, a že poznanie každej pravdy privádza k „jedinej Pravde“, nachádzame záľubu a potešenie v štúdiu. Štúdium formuje schopnosti hľadania, porovnávania, rozlišovania, pozorovania a objektívneho hodnotenia kultúry.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...