Štúdium

Štúdium je jeden zo základných pilierov našej dominikánskej spirituality. Najkrajším darom, ktorý sv. Dominik dal Cirkvi, je nadšenie pre Pravdu, ktoré ho rozohňovalo a ktoré zanechal svojim bratom a sestrám ako dedičstvo. V dominikánskej tradícii bolo štúdium chápané predovšetkým ako horlivé hľadanie Božej pravdy, ktorou sa živila kontemplácia a ohlasovanie Božieho slova. Štúdium je účinný nástroj, ktorý formuje z nasledovníkov sv. Dominika kontemplatívnych ľudí a skutočných apoštolov.

Dominikánske štúdium nemá cieľ samo v sebe, ale je zamerané na evanjelizáciu. Teologické a profesionálne štúdium sestier má za cieľ pripraviť sa na poslanie vlastné Kongregácii.
Pravidelné štúdium chápeme ako nevyhnutný prostriedok pri hľadaní a spoznávaní pravdy. Je zakorenené v načúvaní Božiemu Slovu a vedie k pochopeniu reality vo svetle evanjelia. V dôvere, že je možné dosiahnuť pochopenie zmyslu veta a života, a že poznanie každej pravdy privádza k „jedinej Pravde“, nachádzame záľubu a potešenie v štúdiu. Štúdium formuje schopnosti hľadania, porovnávania, rozlišovania, pozorovania a objektívneho hodnotenia kultúry.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...