Salve Regina

Úcta k Preblahoslavenej Panne Márii patrí k významným črtám dominikánskej spirituality už od počiatku rehole. Dominikánske Salve Regina je svedectvom o našej oddanej láske k Matke Cirkvi a Ochrankyni rádu.

Každý večer po modlitbe kompletória, niekde už po večerných chválach, spievajú bratia a sestry na zakončenie dňa dominikánske Salve Regina. Spievanie Salve Regina po kompletóriu ako prejav úcty k Panne Márii je jednou z najstarších tradícií rehole, siahajúcou k prvej generácii bratov dominikánov.

 

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris
tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.
(T. P. Alleluia)V: Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
(T. P. Alleluia)
R: Da mihi virtutem contra hostes tuos.
(T. P. Alleluia)

Oremus:
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis salute gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen

Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva,
život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’!
K Tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.
(V. O. Alleluja)

Učiň nás hodnými chváliť teba, Panna presvätá.
(V. O. Alleluja)
Daj nám sily proti nepriateľom tvojim.
(V. O. Alleluja)

Modlime sa:
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes