Lumen Ecclesiae

O lumen Ecclesiae, doctor veritatis,
rosa patientiae, ebur castitatis,
aquam sapientiae propinasti gratis:
praedicator gratiae,
nos iunge beatis.
(T. P. Alleluia)

V: Ora pro nobis, beate Pater Dominice.
(T. P. Alleluia)
R: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
(T. P. Alleluia)

Oremus:
Concede, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui peccatorum nostrorum pondere premimur, beati Dominici Confessoris tui, Patris nostri, patrocinio sublevemur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Svetlo Cirkvi, učiteľ pravdy
ruža trpezlivosti, lonová kosť čistoty,
zadarmo si rozdával napoj múdrosti,
kazateľ milosti,
pripoj nás k blaženým.
(V. O. Alleluja)

Oroduj za nás sv.otec Dominik.
(V. O. Alleluja)
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
(V. O. Alleluja)

Modlime sa:
Všemohúci Bože,tlačí nás ťarcha našich hriechov,preto ťa prosíme: daj,nech nám prinesie úľavu pomoc svatého Dominika, tvojho vyznávača a nášho otca: Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...