Lumen Ecclesiae

O lumen Ecclesiae, doctor veritatis,
rosa patientiae, ebur castitatis,
aquam sapientiae propinasti gratis:
praedicator gratiae,
nos iunge beatis.
(T. P. Alleluia)

V: Ora pro nobis, beate Pater Dominice.
(T. P. Alleluia)
R: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
(T. P. Alleluia)

Oremus:
Concede, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui peccatorum nostrorum pondere premimur, beati Dominici Confessoris tui, Patris nostri, patrocinio sublevemur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Svetlo Cirkvi, učiteľ pravdy
ruža trpezlivosti, lonová kosť čistoty,
zadarmo si rozdával napoj múdrosti,
kazateľ milosti,
pripoj nás k blaženým.
(V. O. Alleluja)

Oroduj za nás sv.otec Dominik.
(V. O. Alleluja)
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
(V. O. Alleluja)

Modlime sa:
Všemohúci Bože,tlačí nás ťarcha našich hriechov,preto ťa prosíme: daj,nech nám prinesie úľavu pomoc svatého Dominika, tvojho vyznávača a nášho otca: Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...