Konferencia dala mladých do centra

6. mar. 2016 | Články

V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže.

Konferenciu zorganizovali sestry dominikánky a bratia dominikáni, pričom najväčšiu zásluhu na organizovaní mali hlavne sr. Karola Dravecká a br. Lukáš Žilák. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov rôznych vekových skupín a profesijného zamerania. Počas dvoch dní odzneli štyri prednášky.

Prvú prednášku mal dp. Marek Forgáč s názvom Citový život mladých ľudí ako znamenia čias. Referoval v nej o problémoch citového dozrievania, o túžbach a potrebách mladých ľudí. Zdôraznil v nej existenciu bezpečného prístavu, ktorý by mal mladý človek nájsť hlavne v rodine.

Druhú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Mladý človek v centre pastoračnej a edukačnej perspektívy. Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že pri pastoračných aktivitách nie je prvoradým cieľom odovzdať zaužívaný stereotyp, ale reagovať na potreby mladého človeka a vychovávať ho s Bohom.

Súčasťou prvého dňa konferencie bola práca v skupinách, keď sa účastníci rozdelili do štyroch skupín. V nich diskutovali problémy načrtnuté v druhej prednáške, konfrontovali ich so situáciou na Slovensku a s vlastnými skúsenosťami. Následne skupiny prezentovali výsledky svojich diskusií a podelili si sa s otázkami, ktoré pri diskusiách zostali otvorené. Salvatore Curró sa potom na tieto otázky snažil odpovedať.

Počas druhého dňa konferencie odzneli taktiež dve prednášky.

Prvú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Cieľ, etapy dozrievania a rôznorodosť pastorácie mládeže. V tento prednáške ešte viac priblížil hlavnú myšlienku svojho pastoračného konceptu, v ktorom je do centra pozornosti postavený mladý človek s jeho potrebami.

S druhou prednáškou vystúpil dp. Ondrej Chrvala. Jej názov bol Prax pastorácie mládeže na Slovensku (zameranie na ekleziálny rozmer).

Popoludní druhého dňa konferencie pokračoval program prácou v štyroch seminároch. V nich sa diskutovali špecifické prístupy v pastorácii mládeže na Slovensku. Boli to univerzitné pastoračné centrá, diecézne pastoračné centrá, stredoškolské programy kolégia Antona Neuwirtha a saleziánske mládežnícke strediská. Program konferencie bol ukončený panelovou diskusiou, kde na aktuálne otázky týkajúce sa pastorácie mládeže na Slovensku diskutovali pozvaní hostia z radov kňazov, rehoľníkov a laikov.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...