Konferencia dala mladých do centra

6. mar. 2016 | Články

V dňoch 4.-5. marca 2016 sa v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže.

Konferenciu zorganizovali sestry dominikánky a bratia dominikáni, pričom najväčšiu zásluhu na organizovaní mali hlavne sr. Karola Dravecká a br. Lukáš Žilák. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov rôznych vekových skupín a profesijného zamerania. Počas dvoch dní odzneli štyri prednášky.

Prvú prednášku mal dp. Marek Forgáč s názvom Citový život mladých ľudí ako znamenia čias. Referoval v nej o problémoch citového dozrievania, o túžbach a potrebách mladých ľudí. Zdôraznil v nej existenciu bezpečného prístavu, ktorý by mal mladý človek nájsť hlavne v rodine.

Druhú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Mladý človek v centre pastoračnej a edukačnej perspektívy. Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že pri pastoračných aktivitách nie je prvoradým cieľom odovzdať zaužívaný stereotyp, ale reagovať na potreby mladého človeka a vychovávať ho s Bohom.

Súčasťou prvého dňa konferencie bola práca v skupinách, keď sa účastníci rozdelili do štyroch skupín. V nich diskutovali problémy načrtnuté v druhej prednáške, konfrontovali ich so situáciou na Slovensku a s vlastnými skúsenosťami. Následne skupiny prezentovali výsledky svojich diskusií a podelili si sa s otázkami, ktoré pri diskusiách zostali otvorené. Salvatore Curró sa potom na tieto otázky snažil odpovedať.

Počas druhého dňa konferencie odzneli taktiež dve prednášky.

Prvú prednášku mal P. Salvatore Curró s názvom Cieľ, etapy dozrievania a rôznorodosť pastorácie mládeže. V tento prednáške ešte viac priblížil hlavnú myšlienku svojho pastoračného konceptu, v ktorom je do centra pozornosti postavený mladý človek s jeho potrebami.

S druhou prednáškou vystúpil dp. Ondrej Chrvala. Jej názov bol Prax pastorácie mládeže na Slovensku (zameranie na ekleziálny rozmer).

Popoludní druhého dňa konferencie pokračoval program prácou v štyroch seminároch. V nich sa diskutovali špecifické prístupy v pastorácii mládeže na Slovensku. Boli to univerzitné pastoračné centrá, diecézne pastoračné centrá, stredoškolské programy kolégia Antona Neuwirtha a saleziánske mládežnícke strediská. Program konferencie bol ukončený panelovou diskusiou, kde na aktuálne otázky týkajúce sa pastorácie mládeže na Slovensku diskutovali pozvaní hostia z radov kňazov, rehoľníkov a laikov.

« z 2 »

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...