Komunitný život

Komunitný život je podstatným prvkom pre špecifický cieľ dominikánskej rehole, ktorým je kázanie.

Sv. Dominik chápal dôležitosť významu spoločenstva pre účinnú službu ohlasovania. Preniesol službu slova na celé spoločenstvo. Apoštolské poslanie je vždy dielom komunity a nikdy nie je len čisto osobnou záležitosťou. Apoštolská činnosť v dominikánskom živote je vždy prijímaná komunitou.

Žiť v komunite znamená rásť v láske. Dominik videl v komunitnom živote uskutočnenie ideálu prvokresťanskej komunity, kde všetci mali jedno srdce a jednu dušu a všetko mali spoločné (porov. Sk 4, 32). Ak členovia dominikánskej komunity žijú v harmónii ducha a v jednote s Kristom, ich komunitný život sa stáva živým kázaním. Je tiež dôkazom, že je možné žiť kresťanský ideál jednoty a lásky.

V našich komunitách túžime žiť podľa Kristovho prikázania lásky: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 15, 12), ktoré nesie v sebe bezvýhradné darovanie seba samých a vzájomné prijímanie (KO čl. 11).

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...