Žijem GTA lifestyle

4. máj. 2016 | Články

Ak budeme robiť to, na čo sme boli stvorení, zapálime svet !!!

Nezvyčajný charakter pre takmer päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach mala noc z 29. na 30. apríla 2016. Stalo sa pre gymnazistov už  takmer tradíciou prežiť počas školského roku Noc v škole či Noc v kláštore. V tomto roku sa spomenuté podujatia uskutočnili počas  jednej noci, pričom centrálnym medzníkom medzi nimi bola polnočná svätá omša, ktorú celebroval fr. Irenej Fintor OP. Keďže v našej reholi slávime Jubilejný rok, táto udalosť sa niesla v duchu Jubilea a súčasne i v duchu dominikánskej svätice dňa – sv. Kataríny Sienskej.

Sestrami pripravenú Noc v kláštore odštartovala liturgia večerných chvál zo sviatku sv. Kataríny a následná večera v kláštornej jedálni. Ďalší program pre študentov sa uskutočnil paralelne na štyroch úrovniach. Najmä pre najmladších študentov bolo očarujúce prehliadnuť si a pobudnúť v priestoroch podzemia kláštora, vypočuť si starobylé modlitby i citáty dominikánskej svätice, a tak sa aspoň trocha dotknúť histórie fundamentov kláštora postavených nielen z kameňa, ale i z ducha. Symboly a citáty maľované na stenu i plagát umožnili študentom mať účasť na písaní už novej, dnešnej histórie, ktorú svojou rečníckou schopnosťou čerpajúc z diela Kataríny Sienskej posilnil brat Samuel Lovas OP. Svojím príhovorom poukázal na  mystičku  stredoveku a jej nadčasovú aktuálnosť, keď vo svojej rozprave o získavaní  dokonalosti nás učí, ako spoznávať Božiu vôľu a žiť autenticky. Život svätice i jej prebývanie medzi múrmi klauzúry študentom priblížila prehliadka súčasnej kláštornej klauzúry a jej centrálnych miest – súkromnej sesterskej kaplnky, knižnice a spoločenskej miestnosti. Prehliadka bola obohatená nahliadnutím do bezprostredne blízkych školských zariadení – školského internátu a materskej školy. Keďže centrom každého kláštora je klauzúra a z nej tryskajúci zápal pre poslanie,  gymnazisti mohli pôvod dominikánskej školy, realizovaný v poslaní, rozpoznať v prednáške sestry Karoly Draveckej OP. Vo svojom príhovore priblížila charakteristiky dominikánskej školy. Zamerala sa hlavne na rozvíjanie lásky k pravde a otvorenosť. Čas strávený pred polnocou v kláštore bol časom intenzívnym nielen na zamyslenie, ale i otázky, či humorné situácie v nezvyčajnom prostredí.

Po polnoci Noc nadobudla školský rozmer, keď v priestoroch gymnázia našla svoju vtipnú realizáciu nočná hra. Ani telocvičňa nedala na seba dlho čakať, hudobné nástroje tiež nezostali nepovšimnuté a na svoje si prišli aj milovníci filmu. Bohatý program študentský senát pripravil tak intenzívne, že študenti sa rozchádzali do svojich domovov nadránom so sladkou víziou ešte sladšieho sobotňajšieho spánku.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...