Žijem GTA lifestyle

Ak budeme robiť to, na čo sme boli stvorení, zapálime svet !!!

Nezvyčajný charakter pre takmer päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach mala noc z 29. na 30. apríla 2016. Stalo sa pre gymnazistov už  takmer tradíciou prežiť počas školského roku Noc v škole či Noc v kláštore. V tomto roku sa spomenuté podujatia uskutočnili počas  jednej noci, pričom centrálnym medzníkom medzi nimi bola polnočná svätá omša, ktorú celebroval fr. Irenej Fintor OP. Keďže v našej reholi slávime Jubilejný rok, táto udalosť sa niesla v duchu Jubilea a súčasne i v duchu dominikánskej svätice dňa – sv. Kataríny Sienskej.

Sestrami pripravenú Noc v kláštore odštartovala liturgia večerných chvál zo sviatku sv. Kataríny a následná večera v kláštornej jedálni. Ďalší program pre študentov sa uskutočnil paralelne na štyroch úrovniach. Najmä pre najmladších študentov bolo očarujúce prehliadnuť si a pobudnúť v priestoroch podzemia kláštora, vypočuť si starobylé modlitby i citáty dominikánskej svätice, a tak sa aspoň trocha dotknúť histórie fundamentov kláštora postavených nielen z kameňa, ale i z ducha. Symboly a citáty maľované na stenu i plagát umožnili študentom mať účasť na písaní už novej, dnešnej histórie, ktorú svojou rečníckou schopnosťou čerpajúc z diela Kataríny Sienskej posilnil brat Samuel Lovas OP. Svojím príhovorom poukázal na  mystičku  stredoveku a jej nadčasovú aktuálnosť, keď vo svojej rozprave o získavaní  dokonalosti nás učí, ako spoznávať Božiu vôľu a žiť autenticky. Život svätice i jej prebývanie medzi múrmi klauzúry študentom priblížila prehliadka súčasnej kláštornej klauzúry a jej centrálnych miest – súkromnej sesterskej kaplnky, knižnice a spoločenskej miestnosti. Prehliadka bola obohatená nahliadnutím do bezprostredne blízkych školských zariadení – školského internátu a materskej školy. Keďže centrom každého kláštora je klauzúra a z nej tryskajúci zápal pre poslanie,  gymnazisti mohli pôvod dominikánskej školy, realizovaný v poslaní, rozpoznať v prednáške sestry Karoly Draveckej OP. Vo svojom príhovore priblížila charakteristiky dominikánskej školy. Zamerala sa hlavne na rozvíjanie lásky k pravde a otvorenosť. Čas strávený pred polnocou v kláštore bol časom intenzívnym nielen na zamyslenie, ale i otázky, či humorné situácie v nezvyčajnom prostredí.

Po polnoci Noc nadobudla školský rozmer, keď v priestoroch gymnázia našla svoju vtipnú realizáciu nočná hra. Ani telocvičňa nedala na seba dlho čakať, hudobné nástroje tiež nezostali nepovšimnuté a na svoje si prišli aj milovníci filmu. Bohatý program študentský senát pripravil tak intenzívne, že študenti sa rozchádzali do svojich domovov nadránom so sladkou víziou ešte sladšieho sobotňajšieho spánku.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes