Zasvätená od detstva…

25. júl. 2017 | Články

„Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami, kto sa ti vyrovná?“ /Ž 40, 6/

Narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva a vážila necelé kilo. Jej život bol v nebezpečenstve. To boli začiatky života sestry Lamberty, OP.  Zatiaľ, čo matka trávila čas pri nej v nemocnici, otec sa doma modlil: „Bože, prosím, ak ju zachrániš, zasväcujem Ti ju!“. Malá Marienka silnela a rástla. Nevedela nič o otcovej modlitbe. Až keď sa v dospelosti rozhodla vstúpiť k sestrám dominikánkam, otec jej prezradil tajomstvo, o ktorom vedel len on a Boh. Nechcel jej to povedať skôr, aby ju v živote neovplyvňoval a aby necítila nejaký nátlak.

Sr. Lamberta vstúpila do Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy ako 22 ročná. Dominikov súcit sa snažila odovzdávať obyvateľom Domova sociálnych služieb MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch, kde vykonávala prácu sanitárky 20 rokov. Toho času žije  v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde je nápomocná ako krajčírka a pomáha aj pri domácich prácach.

Začiatkom júla oslávila sestra Lamberta 60. narodeniny v kruhu svojich spolusestier, ktoré spolu s ňou ďakovali Pánovi za dar jej života a vyprosovali požehnanie a milosti do nastávajúcich dní a rokov.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...