Tam sa pred nimi premenil…

5. aug. 2021 | Články, Zamyslenia

V živote prežívame rôzne situácie, pekné a nezabudnuteľné zážitky, ale i ťažké a bolestné chvíle, cez ktoré najviac dozrievame a približujeme sa k Bohu. Podobnou cestou dozrievania prechádzali aj apoštoli. Keď im Ježiš oznámil svoje utrpenie a smrť, boli veľmi prekvapení i zdrvení touto správou a už nedokázali počuť, že vstane z mŕtvych.

Na šiesty deň po tejto udalosti  berie Ježiš Petra, Jakuba a Jána na vrch Tábor. Pozýva ich do samoty. Chce, aby boli svedkami iného premenenia, aby videli Jeho tvár, akú im ukazuje Otec a nie, ako ju majú vytvorenú vo svojom srdci. Zatiaľ čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil, žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Keď uvideli Peter, Jakub a Ján osláveného Pána, žiariaceho nádherným svetlom, táto extáza ich naplnila takým úžasom, radosťou a očarením, že túžili, aby sa chvíľa ktorú prežívali, nikdy neskončila. V tomto momente Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi“ (Mt 17,4). Bolo im dobre s Ježišom a chceli s Ním zostať. Akoby zabudli na Ježišove slová, že kto chce ísť za ním, musí zobrať svoj kríž a nasledovať ho.

Ježiš ich však vracia do reality a pripravuje na bolestné udalosti, ktoré neskôr nasledovali. Pred svojím ťažkým utrpením opäť berie so sebou Petra, Jakuba a Jána a prosí ich, aby s ním bdeli v jeho bolestnej agónii pred ukrižovaním. Apoštoli  práve z okamihu premenenia mohli čerpať silu pre chvíle utrpenia a žiť v nádeji, že po zdanlivom konci príde víťazstvo vzkriesenia.

Každý z nás, podobne ako apoštoli, túži po radosti a šťastí, ale možno je i v našom živote  veľa smútku a bolesti. Možno sa nám zdá, že sme v ťažkých situáciách zostali osamelí a bezradní… No aj v najbolestivejších situáciách nás Boh očakáva, otvára nám náruč a pozýva nás vrátiť sa k Nemu, aby sme objavili, že nás miluje.

Apoštoli videli premeneného Pána svojimi očami. Aby sme dokázali spoznať Pána, musíme otvoriť oči vlastného srdca. Musíme ísť do ticha s Ježišom, aby sme dokázali počúvať to, čo nám hovorí a nanovo uveriť, že On je s nami a neustále opakuje zázrak premenenia aj v našom živote.

Veľkým vzorom je pre nás svätý Dominik, ktorý  neustále vstupoval do ticha modlitby. V každom okamihu jeho života bola modlitba silou, ktorá obnovovala a robila stále plodnejším jeho apoštolské dielo. Svedkovia hovoria, že niekedy vstupoval do istého druhu extázy – tvár sa mu premieňala – avšak hneď na to sa s pokorou vracal k svojim každodenným povinnostiam obnovený silou, ktorá mu prichádzala na pomoc zhora. Svätý Dominik nám pripomína, že na začiatku svedectva viery, ktoré máme vydávať, stojí modlitba a náš osobný kontakt s Bohom. Len skutočný vzťah s Bohom nám dá silu, aby sme správne dokázali prijímať všetko, čo prichádza do nášho života, aj momenty bolesti a utrpenia.

Nech príklad a svedectvo sv. Dominika je pre nás povzbudením, aby sme neustále vstupovali  do žiarivého svetla Božej prítomnosti – prameňa pokoja a lásky, ktoré všetci tak potrebujeme.

Sr. M. Rajmunda OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.