Sväté písmo

Sv. Dominik prehlboval svoj vzťah k Bohu neustálym načúvaním jeho Slova vo Svätom písme. Je známe, že keď bol na cestách, nosieval pri sebe Matúšovo evanjelium a Pavlove listy. Pre Dominika bolo nemožné chcieť hovoriť o Bohu bez rozhovoru s Bohom. Vedome zotrvával v Božej prítomnosti v kontemplácii, mal odvahu vydať sa Božiemu tajomstvu a túžbu byť ním zasiahnutý.

Bez plného osobného osvojenia si evanjelia, bez dôverného vzťahu s Otcom, ako ho pestoval Ježiš, stratí činnosť kazateľa silu a stane sa prázdnou.

Dominik vstúpil priamo do najintímnejšej blízkosti Božieho slova, ktoré sa stalo jeho svetlom i svetlom pre tých, ktorých stretol.

Aby sme mohli prinášať slová spásy tam, kde sú pravda a život ohrozené, vedené Duchom v úplnej dôvere v Otca denne sa sýtime Božím slovom. Božie sebadarovanie v Slove nás oslobodzuje od samoty, od egoizmu a od strachu. Pôsobí, aby sme neboli viac väzňami svojho vlastného sveta, ale aby sme odpovedali na naliehavý smäd našich súčasníkov po Slove, ktoré má moc vytrhnúť ich z  prázdnoty, nezmyselnosti a chaosu.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...