Stretli sme sa, aby sme spoločne uvažovali

Ako kráčať spolu s dnešným mladým človekom k Bohu hľadala možnosti skupina v zastúpení bratov, sestier a laických dominikánov 14.-17. novembra v kontemplatívnom centre na Ábelovej.

Počas troch dní sme spoločne snívali, diskutovali, kládli si dôležité otázky a už vopred sme si uvedomovali náročnosť cesty, na ktorú sme sa vydali. Naše spoločné uvažovanie sme začali diskusiou o prvkoch dominikánskej identity, ktorými sú štúdium, modlitba, spoločný život, súcit a kázanie. Neskôr nám sr. Karola Dravecká predstavila zopár podnetov pre pastoráciu mládeže od veľmi zaujímavého talianskeho autora Salvatore Curro. Súčasťou týchto troch dní bola aj príprava programu najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 27.2.- 1.3.2015 opäť na Ábelovej. Naň chceme pozvať aj mladých, aby sme spoločne uvažovali o otázkach a očakávaniach mladého človeka a o spôsobe ako im spoločne čeliť v duchu dominikánskej spirituality.

Zatiaľ sme urobili len zopár nesmelých krokov vpred, ale s dôverou v Boha, ktorý nás bude na tejto ceste sprevádzať. Viac informácií pre mladých, ktorí by sa chceli vydať s nami na túto cestu, poskytne sr. Romana Šinaľová (j.sinalova(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com).

fr. Lukáš Žilák OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes