Stretli sme sa, aby sme spoločne uvažovali

25. nov. 2014 | Články

Ako kráčať spolu s dnešným mladým človekom k Bohu hľadala možnosti skupina v zastúpení bratov, sestier a laických dominikánov 14.-17. novembra v kontemplatívnom centre na Ábelovej.

Počas troch dní sme spoločne snívali, diskutovali, kládli si dôležité otázky a už vopred sme si uvedomovali náročnosť cesty, na ktorú sme sa vydali. Naše spoločné uvažovanie sme začali diskusiou o prvkoch dominikánskej identity, ktorými sú štúdium, modlitba, spoločný život, súcit a kázanie. Neskôr nám sr. Karola Dravecká predstavila zopár podnetov pre pastoráciu mládeže od veľmi zaujímavého talianskeho autora Salvatore Curro. Súčasťou týchto troch dní bola aj príprava programu najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 27.2.- 1.3.2015 opäť na Ábelovej. Naň chceme pozvať aj mladých, aby sme spoločne uvažovali o otázkach a očakávaniach mladého človeka a o spôsobe ako im spoločne čeliť v duchu dominikánskej spirituality.

Zatiaľ sme urobili len zopár nesmelých krokov vpred, ale s dôverou v Boha, ktorý nás bude na tejto ceste sprevádzať. Viac informácií pre mladých, ktorí by sa chceli vydať s nami na túto cestu, poskytne sr. Romana Šinaľová (j.sinalova@gmail.com).

fr. Lukáš Žilák OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.