Stretli sme sa, aby sme spoločne uvažovali

25. nov. 2014 | Články

Ako kráčať spolu s dnešným mladým človekom k Bohu hľadala možnosti skupina v zastúpení bratov, sestier a laických dominikánov 14.-17. novembra v kontemplatívnom centre na Ábelovej.

Počas troch dní sme spoločne snívali, diskutovali, kládli si dôležité otázky a už vopred sme si uvedomovali náročnosť cesty, na ktorú sme sa vydali. Naše spoločné uvažovanie sme začali diskusiou o prvkoch dominikánskej identity, ktorými sú štúdium, modlitba, spoločný život, súcit a kázanie. Neskôr nám sr. Karola Dravecká predstavila zopár podnetov pre pastoráciu mládeže od veľmi zaujímavého talianskeho autora Salvatore Curro. Súčasťou týchto troch dní bola aj príprava programu najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 27.2.- 1.3.2015 opäť na Ábelovej. Naň chceme pozvať aj mladých, aby sme spoločne uvažovali o otázkach a očakávaniach mladého človeka a o spôsobe ako im spoločne čeliť v duchu dominikánskej spirituality.

Zatiaľ sme urobili len zopár nesmelých krokov vpred, ale s dôverou v Boha, ktorý nás bude na tejto ceste sprevádzať. Viac informácií pre mladých, ktorí by sa chceli vydať s nami na túto cestu, poskytne sr. Romana Šinaľová (j.sinalova@gmail.com).

fr. Lukáš Žilák OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...