Spolu za jedným stolom

9. mar. 2021 | Aktivity, Aktuality, Články, Pastorácia povolaní

Aké to je sadnúť si s 13 mladými dievčatami za virtuálny stôl a zdieľať si navzájom niečo zo seba samých? Netradičnou formou, ktorá sa v dnešných dňoch stáva už úplne bežnou, sa stretli 3 sestry dominikánky – sr. Adriana, sr. Blažeja a sr. Karmela s 13 dievčatami z východného Slovenska (Košice, Petrovany a okolie), aby počas piatkového večera a dvoch sobotňajších blokov, vytvorili spoločenstvo, kde za jedným stolom vo virtuálnom priestore spolu rozprávali a nahliadli trochu každá do svojho života. Navzájom sa podelili s tým, ako žijú svoje vlastné spoločenstvá i s tým ako sa dokážu vyjadriť aj umelecky. Názov témy bol „Spolu za jedným stolom“ a hlavným symbolom, ako inak, STÔL. Po modlitbovom uvedení na tému stôl nasledovala úvaha o spoločenstve a vyvrcholením bolo skutočne umelecké spracovanie, keď dievčatá predstavili ich vlastný stôl vo forme fotografií, či videa. Táto téma dala priestor k tomu, aby mohli nadviazať nové známosti a možno do budúcna aj nové priateľstvá. Spoločenstvo, ako spôsob „byť“ a „byť spolu“, ponúkol miesto pre nové spoznávanie…

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...