Sr. Lýdia píše z Kamerunu

16. jún. 2015 | Články

Milí moji,

IMG_20150526_114105srdečne vás všetkých pozdravujem. Píšem vám po dvoch týždňoch môjho pobytu v Djangane. Je to malá dedinka na východe Kamerunu, kde žije okolo 300 obyvateľov. Tu je jeden z našich domov, v ktorom žijú 4 sestry a ja. Zatiaľ je tu aj sr. Karmela zo Slovenska, ktorú som prišla vymeniť. Sestry pôsobia vo farskej a školskej katechéze a venujú sa aj adopcii na diaľku. Asi dve minúty od nášho domu je kostol. Vo farnosti pôsobí kňaz, ktorý pochádza z Nigérie. Sväté omše sú tu veľmi živé, ľudia spievajú a tancujú skoro počas celej sv. omše. Používajú pri tom rôzne hudobné nástroje typické pre Afriku. Tieto hudobné nástroje využívame aj v komunite počas modlitby.

Na slávnosť Božieho tela sme boli v Bertoua, kde pôsobí ďalšia naša komunita. Bertoua je provinčné mesto vzdialené asi 50 km od nášho domu. Sídli tu aj diecézny biskup. Sv. omša spolu s procesiou trvala asi 3 hodiny. Prítomných bolo okolo 800 ľudí. Ale to by ste mali vidieť a počuť ten spev a hudbu. Bolo to veľmi živé a radostné. Pripomínalo mi to Dávida, ktorý tancoval pred Pánom a nehanbil sa, lebo pohľad mal upretý na toho, ktorý ho posilňoval. Jedna taká zaujímavosť: Na obetovanie tu ľudia prinášajú rôzne dary, každý to, čo chce. Videli sme darovať kozy, sliepky, rôzne druhy ovocia, ale aj peniaze. Počas tejto slávnosti sa robila aj osobitná zbierka pre biskupa. Obetné dary sa prinášajú za spevu a tanca pred oltár.

Ľudia sú tu veľmi milí a prívetiví a zaujímavé je, že hoci je tu veľká bieda, sú stále usmiati. Domy majú veľmi biedne. Väčšinou sú z dreva, alebo z hliny, prikryté plechom alebo slamou. Čo sa týka stravy, jedia rôzne druhy ovocia: banány, mango, marakuju, avokádo, papáju, ananás, kokosové orechy… Taktiež maňoku, kus-kus, ryžu, mäso a hlavne rôzne druhy rýb.

Vody je tu veľmi málo, a často je kontaminovaná. Nedostatok vody sme pocítili aj my. Niekoľko dní nám nešla elektrina a tak sme mali problém s vodou. Už viem čo je to umývať sa s hrnčekom vody. Človek si tu začne viac vážiť dary, ktoré nám Boh dal.

Čo sa týka počasia, v Kamerune sa strieda obdobie veľkých dažďov, malých dažďov a obdobie sucha. Najvyššie teploty sú vraj  v decembri, januári a vo februári.

V Kamerune žije okolo 200 rôznych kmeňov. Úradným jazykom je francúzština, alebo angličtina. Podľa toho sa delí na frankofónnu a anglofónnu oblasť. Čo sa týka náboženstva sú tu katolíci, protestanti ale aj moslimovia a taktiež veľa siekt a domorodé animistické náboženstvá. Keď sme boli v komunite v hlavnom meste v Yaoundé, ráno som sa zobúdzala na zvolávanie na modlitbu, ktoré zaznievalo z minaretu a to už o 4:30, potom o 5:00 a ešte o 5:15. V komunite sme sa modlili až o 5:30 :).

Cirkev je tu pomerne mladá, ale má už dostatok vlastných kňazov aj rehoľníkov. Napriek tom bojuje s rôznymi ťažkosťami. Napr. čo sa týka sviatosti manželstva, málokto sa sobáši. Stále sa tu praktizuje zvyk kupovania nevesty. Taktiež veľa 14 – 15 ročných dievčat už má vlastné deti, ktorých je tu v Kamerune veľmi veľa. V každej rodine je 5 a viac detí. Ani 10 či 12 detné rodiny tu nie sú výnimkou.

Čo sa týka školstva, o tom ešte neviem veľa povedať. Školy však na mňa pôsobili veľmi biedne – budovy bez okien a dverí… No nie všetky vyzerali takto. Ide hlavne o štátne školy. V materskej škole je bežné, že v triede je aj 50-60 detí. Sú veľmi krásne – malé čierne s bielymi zúbkami :).

Čo ešte dodať? Život je tu veľmi pestrý. Keď prechádzame dedinami, všade je nejaký bazár s ovocím a zeleninou, ale aj so šatstvom. Na dvore máme plno jašteričiek, ktoré sú krásne sfarbené a veľké aj 15 – 20 cm. Niekedy sa až bojím, že na ne stupím. Vtáky sú tu tiež veľmi krásne sfarbené – červené, žlté, modré, oranžové – nádhera! Nemôžem sa vynadívať, ako tu všetci všetko nosia na hlavách. Či sú to látky, ručníky, nádoby s vodou a pod.  Všetci sú krásne pestrofarebne oblečení…

Som si vedomá, že kto sem príde pracovať, musí mať srdce na dlani, oči a uši otvorené pre Boha, ktorý je prítomný v týchto ľuďoch. Nechať sa preniknúť Svetlom a vyžarovať ho zo seba, ináč tu nič nespraví. Niekedy ani nejde o to spraviť, ale byť tu a žiť s nimi a hlavne pre nich.

Takže vás prosím o modlitbu, vedomá si svojich slabostí, aby som dokázala zvládnuť to, čo mi Boh pripravil a prijať Jeho vôľu aj napriek ťažkostiam. A ja sa modlím a myslím na vás.

V Kristovej láske s vami spojená

sr. Lýdia

 

 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.