R13 v Ružomberku

22. aug. 2013 | Články

???????????????????????????????Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“

(porov. Mt, 28,19).

 Dynamika uvedeného sloganu Svetových dní mládeže, ktoré sa tohto roku uskutočnili v brazílskom Rio de Janeiro sa v plnosti prejavila aj na prvom Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku v dňoch 26. až 28. júla 2013.

Slogan inšpiroval aj sestry našej kongregácie zúčastnené na stretnutí, keď celú svoju prítomnosť medzi mladými, podopreli nám dobre známym Choď a káž!

Bohatý duchovný, kultúrny ale aj športový program stretnutia ponúkal viac ako dvom tisíckam mladých ľudí zo Slovenska, ale aj z Česka, Ukrajiny, Litvy, Poľska či Maďarska priestor nielen na stíšenie a meditáciu, ale aj priestor radosti z hodnotovej kultúry i vynaliezavosti počas dôvtipných mini športových hier (www.rio13.sk).

Tri plné dni duchovných nápadov a prác v skupinách, pre nás vyvrcholili v prehliadke chariziem Ducha pod názvom EXPO-povolaní. Bol to čas, počas ktorého takmer päťdesiat rehoľných spoločenstiev a hnutí predstavilo svoje vlastné charizmy.

Náš stánok Choď a káž!, v ktorom sme prezentovali dominikánsku spiritualitu ponúkal tým, ktorí sa pri ňom zastavili, stručnú obrazovú históriu našej kongregácie, ale i novovzniknutý bulletin o činnosti kongregácie. Veľkej obľube a záujmu sa tešili ružence, ktoré sestry vyrobili ako dar pre mladých. Záujem návštevníkov upútali i vystavené a maľbami okrášlené topánky ako symbol putovania. Priestor pre stíšenie ponúkala kreatívna tvorba maľovaných osobných ornamentov na transparent, ktorý neskôr dekoroval priestor počas večernej adorácie Eucharistického Krista.

Dominikovo poslanie Choď a káž! sa pre nás stalo výzvou počas celého stretnutia – my sme išli a kázali sme – svojou prítomnosťou v centrálnej hale (v známej ružomberskej Koniarni); kázali sme svojou prítomnosťou, otvorenosťou a svedectvami o povolaní v  pracovnej skupine; išli a kázali sme počas milých stretnutí s ľuďmi neznámymi, ale i s ľuďmi, ktorých sme roky nevideli … a kázali sme aj sebe navzájom…

Veľkým želaním a modlitbou budúcich dní pre nás je, aby mládež duchovne povzbudená, zabavená, premodlená, ale i utužená v nezištnej službe, si v srdciach uchovala čo najdlhšie momenty Ducha, Lásky a Jednoty – a aby tieto momenty z „RIO po slovensky“ priniesli bohatú úrodu do všedných dní.

Vďaka Rio de Janeiro, vďaka Ružomberok a do videnia v Krakove.

sestry zúčastnené R13-tky

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...