R13 v Ružomberku

22. aug. 2013 | Články

???????????????????????????????Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“

(porov. Mt, 28,19).

 Dynamika uvedeného sloganu Svetových dní mládeže, ktoré sa tohto roku uskutočnili v brazílskom Rio de Janeiro sa v plnosti prejavila aj na prvom Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku v dňoch 26. až 28. júla 2013.

Slogan inšpiroval aj sestry našej kongregácie zúčastnené na stretnutí, keď celú svoju prítomnosť medzi mladými, podopreli nám dobre známym Choď a káž!

Bohatý duchovný, kultúrny ale aj športový program stretnutia ponúkal viac ako dvom tisíckam mladých ľudí zo Slovenska, ale aj z Česka, Ukrajiny, Litvy, Poľska či Maďarska priestor nielen na stíšenie a meditáciu, ale aj priestor radosti z hodnotovej kultúry i vynaliezavosti počas dôvtipných mini športových hier (www.rio13.sk).

Tri plné dni duchovných nápadov a prác v skupinách, pre nás vyvrcholili v prehliadke chariziem Ducha pod názvom EXPO-povolaní. Bol to čas, počas ktorého takmer päťdesiat rehoľných spoločenstiev a hnutí predstavilo svoje vlastné charizmy.

Náš stánok Choď a káž!, v ktorom sme prezentovali dominikánsku spiritualitu ponúkal tým, ktorí sa pri ňom zastavili, stručnú obrazovú históriu našej kongregácie, ale i novovzniknutý bulletin o činnosti kongregácie. Veľkej obľube a záujmu sa tešili ružence, ktoré sestry vyrobili ako dar pre mladých. Záujem návštevníkov upútali i vystavené a maľbami okrášlené topánky ako symbol putovania. Priestor pre stíšenie ponúkala kreatívna tvorba maľovaných osobných ornamentov na transparent, ktorý neskôr dekoroval priestor počas večernej adorácie Eucharistického Krista.

Dominikovo poslanie Choď a káž! sa pre nás stalo výzvou počas celého stretnutia – my sme išli a kázali sme – svojou prítomnosťou v centrálnej hale (v známej ružomberskej Koniarni); kázali sme svojou prítomnosťou, otvorenosťou a svedectvami o povolaní v  pracovnej skupine; išli a kázali sme počas milých stretnutí s ľuďmi neznámymi, ale i s ľuďmi, ktorých sme roky nevideli … a kázali sme aj sebe navzájom…

Veľkým želaním a modlitbou budúcich dní pre nás je, aby mládež duchovne povzbudená, zabavená, premodlená, ale i utužená v nezištnej službe, si v srdciach uchovala čo najdlhšie momenty Ducha, Lásky a Jednoty – a aby tieto momenty z „RIO po slovensky“ priniesli bohatú úrodu do všedných dní.

Vďaka Rio de Janeiro, vďaka Ružomberok a do videnia v Krakove.

sestry zúčastnené R13-tky

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...