Liturgia

liturgiaPodľa vzoru sv. Dominika, ktorý sa ustavične modlil, prežívame spoločenstvo s Bohom intenzívnym spôsobom v liturgickej a osobnej modlitbe. Kontempláciou Božích tajomstiev rastieme v láske k Bohu a v apoštolskom nadšení. KO čl. 30

Podľa vôle sv. Dominika patrí slávnostné a spoločné slávenie liturgie k zvlášť dôležitým úlohám nášho rehoľného povolania. Spoločné slávenie liturgie je posvätnou povinnosťou pre spoločenstvo, ako aj pre jednotlivca.

Sv. Písmo

Dominik hľadal svoju každodennú potravu vo Sv. písme. Stále nosil so sebou Matúšovo evanjelium a Pavlove listy. Sadnime si spolu s Dominikom ku Kristovým nohám, aby sme boli „živené Božím slovom.

Eucharistia

Denným slávením Eucharistie kontemplujeme tajomstvo spásy a máme na ňom podiel. (KO čl. 31) Blahoslavená Imelda, patrónka našej kongregácie, nás inšpiruje k mimoriadnej úcte k Eucharistii, ktorá má korene v dominikánskej tradícii. Eucharistia je najväčším prejavom Kristovej lásky a prameňom našej vzájomnej lásky a jednoty v komunitách. Je stredobodom nášho života a silou pre naše kázanie. (Základné konšt. VII.)

Liturgia hodín

Boha oslavujeme v liturgii hodín, ktorá nás spája s univerzálnou cirkvou a pozýva nás k uvažovaniu o jeho nekonečnom milosrdenstve. KO čl. 32
Sv. Dominik pripisoval veľký význam spoločnému sláveniu liturgie hodín, ktorá je dôležitým prvkom dominikánskeho života. Sestry spoločne slávia liturgiu hodín a obzvlášť ranné a večerné chvály.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes