Liturgia

liturgiaPodľa vzoru sv. Dominika, ktorý sa ustavične modlil, prežívame spoločenstvo s Bohom intenzívnym spôsobom v liturgickej a osobnej modlitbe. Kontempláciou Božích tajomstiev rastieme v láske k Bohu a v apoštolskom nadšení. KO čl. 30

Podľa vôle sv. Dominika patrí slávnostné a spoločné slávenie liturgie k zvlášť dôležitým úlohám nášho rehoľného povolania. Spoločné slávenie liturgie je posvätnou povinnosťou pre spoločenstvo, ako aj pre jednotlivca.

Sv. Písmo

Dominik hľadal svoju každodennú potravu vo Sv. písme. Stále nosil so sebou Matúšovo evanjelium a Pavlove listy. Sadnime si spolu s Dominikom ku Kristovým nohám, aby sme boli „živené Božím slovom.

Eucharistia

Denným slávením Eucharistie kontemplujeme tajomstvo spásy a máme na ňom podiel. (KO čl. 31) Blahoslavená Imelda, patrónka našej kongregácie, nás inšpiruje k mimoriadnej úcte k Eucharistii, ktorá má korene v dominikánskej tradícii. Eucharistia je najväčším prejavom Kristovej lásky a prameňom našej vzájomnej lásky a jednoty v komunitách. Je stredobodom nášho života a silou pre naše kázanie. (Základné konšt. VII.)

Liturgia hodín

Boha oslavujeme v liturgii hodín, ktorá nás spája s univerzálnou cirkvou a pozýva nás k uvažovaniu o jeho nekonečnom milosrdenstve. KO čl. 32
Sv. Dominik pripisoval veľký význam spoločnému sláveniu liturgie hodín, ktorá je dôležitým prvkom dominikánskeho života. Sestry spoločne slávia liturgiu hodín a obzvlášť ranné a večerné chvály.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.