Hľadanie slobody pod jednou strechou

23. nov. 2015 | Články

Už po štvrtýkrát sme sa stretli v pustom kraji, na Pustom dvore a predsa plnom krásnej dominikánskej spirituality, spriaznených duší a lesnej zveri. Bolo nás takmer 20 vysokoškolákov a spoločne v jednom dome, pod jednou strechou sme navzájom zdieľali svoje radosti aj protichodné názory.

Štúdium vybraných textov a spoločné HĽADANIE CESTY ZA SLOBODOU tvorilo základ novembrového stretnutia. K téme sme sa priblížili cez myslenie Eckharta a Taulera, texty zo života sv. Antona Pustovníka a filozofiu Emmanuela Levinasa. Naše spoločné dni boli naplnené aj umením, hudbou Leonarda Cohena, chvíľami oddychu pri káve, či večerným premietaním filmov viacerých kultúr.

Prežili sme úžasné dni, možno nie v práve idilickom jesennom počasí, ale v nádhernej, voňavej a rodinnej atmosfére pomaličky blížiacich sa Vianoc. Touto cestou sa taktiež chceme našim milým dominikánom a dominikánkam poďakovať za ich snahu podeliť sa o ich vedomosti a dary s nami mladými. Nezabudneme…

p.s. Let´s go PEOPLE!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...