DsvD a GTA – dve skratky a jeden projekt

31. máj. 2016 | Články

Čo sa skrýva za dvomi skratkami? DsvD – Domov sv. Dominika a GTA – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Skôr narodení a na pomoc odkázaní ľudia a krásni, mladí a zdraví študenti. Dve odlišné skupiny a predsa úzko prepojené v sociálnom projekte. Študenti druhého ročníka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského už tretí mesiac prichádzajú jedenkrát do týždňa do Domova sv. Dominika v Petrovanoch, aby nahliadli do života starších ľudí. Počas svojich návštev im prinášajú veľa radosti, pomáhajú im pri presune, stravovaní, práci, písaní a oni sa s nimi radi podelia o  životné skúsenosti. V dňoch od 23. do 26. mája bývali v domove dievčatá Petra, Daniela, Saša, Simona a všetci pri nich omladli.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...