DsvD a GTA – dve skratky a jeden projekt

Čo sa skrýva za dvomi skratkami? DsvD – Domov sv. Dominika a GTA – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Skôr narodení a na pomoc odkázaní ľudia a krásni, mladí a zdraví študenti. Dve odlišné skupiny a predsa úzko prepojené v sociálnom projekte. Študenti druhého ročníka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského už tretí mesiac prichádzajú jedenkrát do týždňa do Domova sv. Dominika v Petrovanoch, aby nahliadli do života starších ľudí. Počas svojich návštev im prinášajú veľa radosti, pomáhajú im pri presune, stravovaní, práci, písaní a oni sa s nimi radi podelia o  životné skúsenosti. V dňoch od 23. do 26. mája bývali v domove dievčatá Petra, Daniela, Saša, Simona a všetci pri nich omladli.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes