Domov sv. Dominika v Petrovanoch

DD a DSS (2)Domov sv. Dominika v Petrovanoch začal oficiálne svoju činnosť dňa 29. decembra 2008. Zriaďovateľom zariadenia je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Cieľom činnosti tohto zariadenia je ponúknuť chorým a starým ľuďom také služby, ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť o dušu, ducha a telo. Týmto dielom chceme prispieť k prehĺbeniu úcty k životu a dôstojnosti človeka v každom veku, nehľadiac pritom na jeho sociálne postavenie. Zároveň chceme poukázať na hodnotu staroby, v ktorej sa odzrkadľuje celoživotná múdrosť potrebná pre orientáciu mladej generácie, ako aj dať zmysel chorobe a utrpeniu v perspektíve Kristovho Veľkonočného tajomstva.

 

 

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes