Dominikánky slávia bl. Imeldu

10. máj. 2020 | Články, Zamyslenia

Kongregácia sestier bl. Imeldy slávi v pondelok 11. mája sviatok svojej malej patrónky, ktorá sa nemohla dočkať, kedy už príjme svojho Ježiša v podobe chleba. Keď videla radosť sestier, ktoré ho už prijímali, bola nedočkavá stále viac. 11. máj 2020 pripadá na pondelok, deň po piatej nedeli vo veľkonočnom období, keď mnohí veriaci po viacmesačnej prestávke mohli konečne prijať svojho Pána ako chlieb života. Niektorí boli možno nedočkaví, iní nie. V dnešnom svete, viac ako kedykoľvek pred tým, je potrebné, aby svet videl radosť sestier, ktoré sa živia svojím Bohom, a v ktorých Duch Svätý prebúdza túžbu po jedinom a pravom Dobre nebeského pokrmu. Sr. Rajmunda Páleníková pri príležitosti sviatku bl. Imeldy pripomína svojím spolusestrám:

„V príbehu emauzských učeníkov to bol Duch Svätý, ktorý v nich pôsobil, „rozohňoval“ ich srdcia, keď Ježiš s nimi hovoril, a dával im silu ísť a svedčiť. Títo dvaja učeníci ho najskôr nepoznali. Takto je to často s nami. Hľadíme na Ježiša, no nevidíme ho. Hľadáme ho, no nemôžeme ho nájsť. Načúvame jeho slovám, no nepočujeme ich. Učeníkom sa otvorili oči a spoznali vzkrieseného Krista až pri „lámaní chleba“. V tej chvíli ich naplnila taká veľká radosť, že boli odhodlaní vrátiť sa ešte v ten istý deň do Jeruzalema, aby rozpovedali ostatným, čo sa im prihodilo. Aj nám chce Ježiš skrze Ducha Svätého dať všetko to, čo dal svojim učeníkom. Aj pre nás je potrebné, aby Sväté písmo a Eucharistia boli hlavnými prameňmi stretnutia so vzkrieseným Kristom, ktorý vytvára spoločenstvo medzi nami, a posiela nás vyjsť a ohlasovať evanjelium.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...