Dominikánky a dominikáni medzi mladými na P15

10. aug. 2015 | Články

POPRAD – V dňoch 31. júla až 2. augusta 2015 sa v Poprade uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15, na ktorom nesmeli chýbať ani dominikánky a dominikáni. So svojou skúsenosťou zo stretnutia sa podelila jedna študentka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach:

„Stretnutie bolo určené pre všetkých, ktorí  v srdci cítia, že sú mladými. Témou stretnutia bolo “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“(Mt 5, 8), ktorú vybral Svätý Otec František na tento rok. O čistote srdca spievala aj  Sima Martausová v piesni Poklad, ktorá sa stala hymnou P15.
Všetkému predchádzala duchovná príprava s názvom „Čistý rok“, s ktorou sme s mladými začali pred pár mesiacmi. Vyvrcholením obnovy bolo stretnutie v Poprade, ktorého uvádzací ceremoniál nás preniesol do roku 1984, kedy teraz už Sv. Ján Pavol II. daroval mládeži kríž. Svätý Otec chcel, aby sa ním spájali všetky kontinenty a hlásali vieru v Krista. Bolo uchvacujúce privítať toto drevo kríža aj medzi nami.
Celé podujatie sprevádzal bohatý program. Pre zaujímavosť spomeniem len zopár. Napríklad umelecký zážitok nám poskytli: Atak, ForDžoj, Projekt 36, Sima Martausová, Zuzana Eperješiová, Richard Rikkon a aj Projekt GODZONE nám hudobne okrášľoval tento požehnaný čas.  Ďalej nemôžem nespomenúť netradičnú krížovú cestu, ktorej zastavenia boli pripodobňované papieru. A bez povšimnutia nemôže ostať ani večerná adorácia, ktorá sa končila neutíchajúcim potleskom patriacim Pánu Bohu.
Počas prehliadky s názvom EXPO povolaní mala svoj stánok aj dominikánska rodina. Objavilo sa tu niekoľko sestier, bratov a laikov, ktorí záujemcom pripravili labyrint, aby si skúsili, aké je hľadať Boha. Po pravde niektorí sa niekde v strede zastavili, pretože nevedeli ako ďalej. Dominikáni sa ich pýtali ako prebiehala ich „pátracia akcia“ a nezabudli ani na povzbudivé slová.
Zoznámili sme sa aj s projektom Svetových dní mládeže v Krakove 2016 (SDM 2016), na ktorý nás prišli pozvať susedia z Poľska, a ktorého sa plánujeme zúčastniť aj my. Spolu sme spustili Milosrdný rok, ktorý je duchovnou prípravou na SDM 2016.
Veľkolepá P15 bola ukončená slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol  bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
A tak sa viac ako trojtisícový dav rozpŕchol s radosťou v duši a túžbou po čistom srdci.
Dovidenia v Krakove!“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.