Bratislavská „Kalvária“ privítala relikviu sv. Dominika

Na začiatku posledného septembrového týždňa sa kostol Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii napĺňal neobvyklým počtom veriacich. V pondelok prišiel  na toto miesto  aj otec biskup Jozef Haľko. Spolu s celým zhromaždením predniesol na kolenách modlitbu k úcte relikvie svätého Dominika podľa starobylého zvyku uctiť si pozostatky svätých. Vo svojej homílii predstavil zakladateľa Rehole kazateľov ako muža, ktorý sa vyznačoval slobodou, kreativitou a schopnosťou viesť dialóg. V utorok bol hlavným celebrantom brat František Xaverský OFM, provinciál Rehole menších bratov františkánov. Týmto spôsobom bolo poukázané na skutočnosť, že sv. Dominik a sv. František žili v tej istej dobe a mohli sa viackrát stretnúť.

Tieto dva dni boli výnimočné nielen pre farníkov a obyvateľov hlavného mesta, ale zvláštnym spôsobom aj pre členov dominikánskej rodiny, ktorí sa aktívne zapojili do programu. V kostole zazneli verše o svätom Dominikovi tak ako ich napísal slávny Dante Alighieri v Božskej komédii v podaní národného umelca Štefana Bučka. Tieto verše boli komentované bratom Patrikom Vnučkom OP a hudobne prelínané vďaka huslistke Kataríne Jablokovovej. Do programu bola tiež zapojená sr. Justína Kostúrová OP, ktorá sa zamýšľala nad spiritualitou sv. Dominika vo svetle tajomstva vtelenia. Posledné chvíle v prítomnosti „Kazateľa milosti“ boli naplnené spoločnou a tichou modlitbou celej dominikánskej rodiny.

Putovanie relikvie bude zavŕšené v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na stretnutí nasledovníkov svätého  Dominika a ružencových bratstiev s magistrom rehole kazateľov.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes