Bratislavská „Kalvária“ privítala relikviu sv. Dominika

30. sep. 2021 | Aktuality, Články

Na začiatku posledného septembrového týždňa sa kostol Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii napĺňal neobvyklým počtom veriacich. V pondelok prišiel  na toto miesto  aj otec biskup Jozef Haľko. Spolu s celým zhromaždením predniesol na kolenách modlitbu k úcte relikvie svätého Dominika podľa starobylého zvyku uctiť si pozostatky svätých. Vo svojej homílii predstavil zakladateľa Rehole kazateľov ako muža, ktorý sa vyznačoval slobodou, kreativitou a schopnosťou viesť dialóg. V utorok bol hlavným celebrantom brat František Xaverský OFM, provinciál Rehole menších bratov františkánov. Týmto spôsobom bolo poukázané na skutočnosť, že sv. Dominik a sv. František žili v tej istej dobe a mohli sa viackrát stretnúť.

Tieto dva dni boli výnimočné nielen pre farníkov a obyvateľov hlavného mesta, ale zvláštnym spôsobom aj pre členov dominikánskej rodiny, ktorí sa aktívne zapojili do programu. V kostole zazneli verše o svätom Dominikovi tak ako ich napísal slávny Dante Alighieri v Božskej komédii v podaní národného umelca Štefana Bučka. Tieto verše boli komentované bratom Patrikom Vnučkom OP a hudobne prelínané vďaka huslistke Kataríne Jablokovovej. Do programu bola tiež zapojená sr. Justína Kostúrová OP, ktorá sa zamýšľala nad spiritualitou sv. Dominika vo svetle tajomstva vtelenia. Posledné chvíle v prítomnosti „Kazateľa milosti“ boli naplnené spoločnou a tichou modlitbou celej dominikánskej rodiny.

Putovanie relikvie bude zavŕšené v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na stretnutí nasledovníkov svätého  Dominika a ružencových bratstiev s magistrom rehole kazateľov.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...