Bratislavská „Kalvária“ privítala relikviu sv. Dominika

30. sep. 2021 | Aktuality, Články

Na začiatku posledného septembrového týždňa sa kostol Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii napĺňal neobvyklým počtom veriacich. V pondelok prišiel  na toto miesto  aj otec biskup Jozef Haľko. Spolu s celým zhromaždením predniesol na kolenách modlitbu k úcte relikvie svätého Dominika podľa starobylého zvyku uctiť si pozostatky svätých. Vo svojej homílii predstavil zakladateľa Rehole kazateľov ako muža, ktorý sa vyznačoval slobodou, kreativitou a schopnosťou viesť dialóg. V utorok bol hlavným celebrantom brat František Xaverský OFM, provinciál Rehole menších bratov františkánov. Týmto spôsobom bolo poukázané na skutočnosť, že sv. Dominik a sv. František žili v tej istej dobe a mohli sa viackrát stretnúť.

Tieto dva dni boli výnimočné nielen pre farníkov a obyvateľov hlavného mesta, ale zvláštnym spôsobom aj pre členov dominikánskej rodiny, ktorí sa aktívne zapojili do programu. V kostole zazneli verše o svätom Dominikovi tak ako ich napísal slávny Dante Alighieri v Božskej komédii v podaní národného umelca Štefana Bučka. Tieto verše boli komentované bratom Patrikom Vnučkom OP a hudobne prelínané vďaka huslistke Kataríne Jablokovovej. Do programu bola tiež zapojená sr. Justína Kostúrová OP, ktorá sa zamýšľala nad spiritualitou sv. Dominika vo svetle tajomstva vtelenia. Posledné chvíle v prítomnosti „Kazateľa milosti“ boli naplnené spoločnou a tichou modlitbou celej dominikánskej rodiny.

Putovanie relikvie bude zavŕšené v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na stretnutí nasledovníkov svätého  Dominika a ružencových bratstiev s magistrom rehole kazateľov.

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...