Pokračujúca formácia

Doživotné sľuby sú mimoriadnym momentom v živote každej sestry. Ich zloženie je nielen vyvrcholením počiatočnej formácie, ale aj začiatok novej formačnej etapy.

Je prirodzené a nevyhnutné neustále pokračovať vo formácii, pretože to zodpovedá požiadavke ľudského rastu, a tiež dominikánskeho povolania. Pokračujúca formácia sa uskutočňuje predovšetkým v každodennom živote. Život sám v sebe je v stálom vývoji, nezastavuje sa. Tiež povolanie a zasvätenie sestry dominikánky pokračuje po zložení doživotných sľubov, môže rásť a prehlbovať sa spôsobom, ktorý ďaleko presahuje ľudské chápanie. Je to predovšetkým Duch Svätý, ktorý formuje a stvárňuje srdcia povolaných, aby sa stále viac pripodobňovali Kristovi – Pravde a účinnejšie odpovedali na nové výzvy súčasného sveta. Život podľa Božieho plánu v dynamizme vernosti vyžaduje neustále úsilie na osobnej úrovni a úrovni spoločenstva.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes