Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob

Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob

Sv. Katarína Sienská, žena veľkých túžob 29. apríl, sviatok Sv. Katarína Sienská žila v 14. storočí, v období poznačenom nepokojmi a rôznymi nábožensko-spoločenskými ťažkosťami. Narodila sa 25. marca 1347 v Siene a zomrela 29. apríla 1380 v Ríme. Už ako šesťročná...
Smrť a čo ďalej?

Smrť a čo ďalej?

V dňoch 21.4. – 23.4. sa v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pústý Dvor na Ábelovej stretla najmladšia vetva Dominikánskej rodiny, a to vysokoškoláci z ADOM-u. Posledné stretnutie vysokoškolákov v tomto akademickom roku sa nieslo v celkom trefnej téme: Smrť a čo...
V Tvrdošíne sestry oslavovali

V Tvrdošíne sestry oslavovali

Sedemdesiat rokov prešlo ako voda – takto s úsmevom zhodnotila svoj vek sr. Andreja Červeňová. V kruhu svojich spolusestier a rodiny poďakovala Bohu za dar života. Jej život je úzko spätý s Oravou, kde  sr. Andreja už dlhšiu dobu pôsobí. Sr. Karola Dravecká, generálna...
Kázanie zo žltého domu: Ráno nového života

Kázanie zo žltého domu: Ráno nového života

Keď Ježiš zomrel, pochovali ho. Jeho telo sa nachádzalo v hrobe. Hrob predstavuje miesto, kde sú vložení všetci ľudia – mladí, starí – bez rozdielu, ako žili svoj doterajší život na zemi. Je to akoby pamätník človeka, ktorý je vybudovaný z úcty živých k mŕtvym,...
Kázanie zo Žltého domu: Na Palmovú nedeľu

Kázanie zo Žltého domu: Na Palmovú nedeľu

Silné reči nás niekedy valcujú ako vlny. Najmä tie vlastné. Ježiš dnes neprednáša obhajobu, ktorá by vyrážala dych. Hovoril s mocou, keď bol na to čas. Teraz mlčí s mocou, lebo nastal čas mlčať. Veľké slová sa niekedy stanú prázdnymi figúrami, ktoré naháňajú strach...